Co2nnect.org - CO2 on the way to school

Forslag til udarbejdelse af et skoleprojekt i forbindelse med klimakampagnen:

Orientering

Definition af projektet

Ønsker vi at samarbejde med andre skoler?

Hvilke lokale partnere ønsker vi at samarbejde med?

Udarbejdelse af projektplan

Udførelse af f.eks. projektaktiviteter

Udarbejdelse af et endeligt produkt ved hjælp af et medie (tekst, grafik, kort, tal, modeller, billeder, videoer/film)

Præsentation af jeres arbejde for andre