Co2nnect.org - CO2 on the way to school

Ehdotus ilmastokampanjan kouluprojektin vaiheiksi:

Orientaatiovaihe

 Määritelkää projekti

 Teettekö yhteistyötä muiden koulujen kanssa?

Keitä olisivat paikalliset yhteistyökumppaninne?

Suunnittelkaa projekti

Toteuttakaa projekti, esimerkiksi näin

Tuottakaa projektin lopputyö haluamallanne tavalla (teksti, grafiikkaa, karttoja, piirroksia, malleja, valokuvia, videoita)

Esitelkää projektinne ja työnne toisille