Co2nnect.org - CO2 on the way to school

Suggested steps for making a school project related to CO2nnect:

Predlagani koraki za izdelavo šolskega projekta v zvezi s klimatsko kampanjo:

Orientacija (usmeritev)

Določite projekt

Bomo sodelovali z drugimi šolami?

S katerimi lokalnimi partnerji bi lahko sodelovali?

Ustvarite načrt za projekt

Izvedite aktivnosti projekta, na primer

Naredite končni produkt z uporabo katerega koli medija (besedilo, grafikone, števila, modele, slike, video posneteke/film)

Predstavitev našega dela drugim