Co2nnect.org - CO2 on the way to school

Et af hovedmålene med UBU er at gøre eleverne til aktive borgere, der udviser interesse for og engagerer sig i den by/det samfund, de bor i, samt verden omkring dem. En vigtig del af denne læringsproces er at få erfaring med samspillet/samarbejdet med lokalsamfundet.

Praktisk samfundslære

Samarbejde med lokale instanser/organisationer/grupper/netværk (som f.eks. de lokale myndigheder, forældreorganisationer, lokale virksomheder og ngo'er) er en glimrende anledning til at få praktisk erfaring med samfundslære og til at udvikle en række færdigheder, f.eks. i mundtlig og skriftlig kommunikation. Det er også en lejlighed til at give eleverne en større forståelse for værdierne i deres samfund.

Tværfaglig brug af viden

Der kan inddrages en lang række undervisningsfag, afhængigt af hvilke emner du beslutter dig for at arbejde med. I dette tilfælde kan I se på kort for at finde alternative ruter til skolen, I kan beregne afstande, måske sammenligne jeres situation med situationen i andre områder eller lande, hvilket kan føre til samarbejde/kontakt med andre skoler. I kan udarbejde modeller, plakater og tegninger, interviewe forskellige personer, undersøge trafikkens indvirkning på miljøet, finde ud af, hvem der er ansvarlig for skolebuskørslen, hvem der står for den lokale trafikplanlægning, hvorfor trafiksituationen ser ud, som den gør, hvad man har gjort andre steder for at løse tilsvarende problemer - alle disse emner kan i bund og grund knyttes til alle fag, afhængigt af hvordan man vælger at arbejde.

Når du planlægger UBU-aktiviteter, er det værd at overveje, hvordan et tværfagligt perspektiv kan give større indsigt i de emner, der er omfattet af et fags pensum.

UBU er kendetegnet ved en meget høj grad af tværfaglighed og kan være lige så interessant for dem, der fokuserer på bæredygtig økonomisk vækst, som for dem, der fokuserer på miljømæssige eller samfundskulturelle spørgsmål. Det betyder også, at du kan finde lokale partnere i begge "lejre".

Lokalt samarbejde kræver lokal udformning

Hvordan man vælger at samarbejde med lokalsamfundet, afhænger naturligvis af det enkelte samfund og de lokale skikke.

I lande med mere uformelle politikere er det måske let at få et medlem af byrådet til at besøge en skoleklasse eller invitere klassen på besøg på rådhuset. I mindre åbne samfund kan det være svært at opnå, og det kan være mere udbytterigt at invitere repræsentanter fra organisationer i civilsamfundet, som arbejder med et beslægtet emne.

Man kunne f.eks. forestille sig følgende grupper:

Hvem du vælger at samarbejde med eller invitere, afhænger i sidste ende af hvad du/din klasse vælger at fokusere på, og hvilke metoder I ønsker at bruge. Vil I præsentere noget for en lokalpolitiker eller arbejde med en lokal gruppe, der ønsker at få anlagt en cykelsti? Ønsker I kun at afholde et enkelt møde, eller skal det være et længerevarende fælles projekt? Igen er det op til dig at vælge hvordan, og der er utallige varianter, afhængigt af aldersgruppe, rammerne og dine/jeres interesser. Forslag til idéer: