Co2nnect.org - CO2 on the way to school

Una din scopurile educației pentru dezvoltarea durabilă este ca elevii să devină cetățeni activi, care au grijă și se implică în comunitate/în societatea în care trăiesc și au grijă de mediul înconjurător. Parte importantă a  procesului de învățare este de a câștiga experiență în interacțiune cu comunitatea.

 Practică de educație civică

Interacțiunea cu factori locali/organizații/grupuri/rețele (ca autorități locale, asociații ale părinților, intreprinderi locale și ONG-uri) constituie oportunitate  excelentă pentru a câștiga experiență practică civică și de a forma deprinderi ca cele de comunicare verbală și  comunicarea  în scris. Este deasemenea o bună posibilitate pentru înțelegerea valorilor în societatea actuală.

Utilizarea interdisciplinară a cunoștințelor

În funcție de temele cu care vă decideți să lucrați, o mare varietate de discipline școlare pot fi implicate.  În cazul de față,  urmărind pe hartă căile diverse  de a ajunge la școală, calculând distanțe, comparând situația elevilor cu situația din alte regiuni sau țări, - ceea ce implică interacțiune cu alte școli, creând modele, postere, schițe, realizând interviuri, studiind efectele traficului  asupra mediului, cercetând cine răspunde pentru autobuzul școlar, cine planifică traficul local, de ce situația traficului este așa cum se prezintă, ce s-a făcut în alte locuri pe lume, pentru a rezolva probleme similare, toate aceste teme și întrebări pot implica, în principiu, toate materiile în funcție de, cum decide să lucreze fiecare cadru didactic.

La planificarea activităților EDD,  luați în considerare că  perspectiva interdisciplinară poate oferi o mai profundă  pătrundere în temele materiilor curriculare.

EDD este întradevăr transsectorială și poate fi tot atât de atractivă pentru cineva, care este preocupat de creșterea economică sustenabilă, cât și pentru cei, pentru care principala problemă o constituie temele mediului sau cele socio-culturale. Aceasta înseamnă  deasemenea, că veți putea găsi parteneri din ambele părți.

 Cooperarea locală necesită planificare locală

Acțiunile celor care decid să lucreze cu comunitatea locală, vor fi determinate de acea societate și  de obiceiurile locale.

În țări cu politicieni caracterizați cu abordare mai informală, poate  ușor găsiți un membru al administrației locale, să fie invitat la  școală sau  clasa să fie invitată la primărie. În societăți mai puțin deschise aceasta s-ar putea realiza mai dificil și s-ar preta mai bine invitarea unui reprezentant al societății civile de la organizații care lucrează în domeniu.

Pentru a sugera idei, ne imaginăm  ca invitați următoarele categorii:

-Politicieni locali - eventual președintele consiliului  municipal local, responsabilul cu planificarea transportului local sau cel al  oficiului de urbanism

Invitații, persoanele cu care cooperați depind de tema pe care vă concentrați și de metodele asupra cărora vă hotărâți să le aplicați. Doriți să prezentați ceva unui politicean local sau să lucrați cu un grup local de bicicliști? Vă gândiți la o singură întâlnire sau la un proiect mai lung? De dumneavoastră depinde să decideți, există un număr nesfârșit de posibilități, în funcție de vârsta grupului și de interesele dumneavoastră.

Pregătiți întrebări în clasă și încurajați câți-vă elevii, să  realizeze interviuri cu persoanele invitate/trimiteți copiii să realizeze interviuri cu oameni. Unii elevi pot avea sarcina de a scrie cele relatate la interviu, iar altii să realizeze fotografii în timpul interviului. Produceți articol pentru ziar, sau sub formă de poster, chiar pentru ziarul local!

Invitați în școală factori cu responsabilități și întrebați-i să explice, cum de exemplu se realizează planificarea transporturilor, de ce lucrurile stau așa cum stau, ce planuri de îmbunătățire există.

Dacă pregătiți propunere, idee pentru a îmbunătăți transportul copiilor la școală, invitați la întrunire părinți, politicieni, alte persoane relevante sau  realizați o expoziție cu postere/modele ale școlii, sau ale unor clădiri publice.

Invitați alte școli din zonă/municipiu/localitate pentru a face propuneri pentru îmbunătățirea transporturilor. Cooperați cu alte școli pentru a realiza o propunere finală, apoi prezentați-o la autoritatea locală/invitați-i să vină, să  vă vadă propunerea.