Co2nnect.org - CO2 on the way to school

Eden izmed glavnih ciljev izobraževanja za trajnostni razvoj (ITR) je, da učenci postanejo aktivni državljani, ki skrbijo za, in so vključeni v lokalno skupnost/družbo, v kateri živijo, kakor tudi v zunanji svet. Pomemben del tega učnega procesa je pridobiti si nekaj izkušenj iz vzajemnega sodelovanja z lokalno skupnostjo.

Koristni državljanski posliVzajemno sodelovanje z lokalnimi telesi/organizacijami/skupinami/mrežami (kot so lokalni voditelji, starši, zveze staršev, lokalna podjetja in nevladne organizacije) je čudovita priložnost, pridobiti si nekaj praktičnih izkušenj v državljanskih poslih in se naučiti in razviti več spretnosti, kot sta verbalna in pisna komunikacija. To je tudi priložnost, izboljšati učenčevo razumevanje družbenih vrednot.

Med-disciplinarna uporaba znanjaOdvisno od tematik, s katerimi se odločite delati, lahko vključite v svoje delo več šolskih predmetov. V tem primeru, gledanje zemljevidov, da bi razpravljali o različnih načinih prihoda v šolo, meriti razdalje, morda primerjati situacije v drugih regijah in državah - ki lahko vključujejo sodelovanje z drugimi šolami, ustvarjanju modelov, plakatov in iger, izvajanje intervjujev, študij učinkov prometa na okolje, izvedeti, kdo je odgovoren za šolski avtobus, kdo je lokalni izvajalec prometnih načrtov, zakaj je prometna situacija takšna, kot je, kaj je bilo storjenega v drugih krajih s podobnimi problemi - vse te teme in vprašanja lahko vključujejo v principu vse predmete, odvisno kako se odločimo delati.

Ko planiramo aktivnosti ITR, razmislite, kako lahko med-disciplinarna perspektiva ponudi globlji vpogled v teme in predmete na urniku.

ITR je resnično med-disciplinarno in je lahko prav tako atraktivno za nekoga, ki se ukvarja s trajnostno ekonomsko rastjo, kot za nekoga, čigar glavno zanimanje so okoljska ali socialno-kulturna vprašanja. To lahko pomeni tudi, da lahko najdete lokalne partnerje v obeh »kampih«.

Lokalno sodelovanje potrebuje lokalni načrtKako se bo kdo lotil sodelovanja z lokalno skupnostjo je seveda odvisno od družbe in lokalnih navad.  

V državah, kjer imajo politiki bolj neformalen pristop, bi bilo morda lahko pridobiti člana lokalne vlade, da pride v razred ali da on povabi razred v mestno hišo. V manj odprtih družbah bo to morda težje dosegljivo in bo morda bolj ugodno povabiti predstavnike civilne družbe iz organizacij, ki se ukvarjajo s sorodno temo.

Da bi vam dali nekaj idej, si predstavljamo, da bi lahko prišla v poštev ena ali več skupin, naštetih spodaj:

S komer koli se boste odločili sodelovati ali povabiti k sodelovanju, konec koncev zavisi od tega, na kaj ste se osredotočili vi ali vaš razred, in katere metode želite uporabiti. Želite nekaj predstaviti vašemu lokalnemu politiku ali želite delati z nekom, ki se ukvarja z lokalnimi  kolesarskimi potmi? Iščete samostojen sestanek ali daljši skupni projekt? Ponovno, od vas je odvisno, da izberete kako, in obstajajo neskončne različice, odvisno od starosti skupine, okolja in vaših interesov. Tukaj je le nekaj idej: