Co2nnect.org - CO2 on the way to school

Es poden fer moltes anàlisis i comparacions interessants mitjançant les dades de les pàgines següents.

Observeu que els resultats de la campanya es calculen de diverses maneres. A continuació expliquem els termes emprats, com es calculen els resultats, les seves unitats de mesura i què expliquen sobre les emissions climàtiques en el camí fins a l'escola.

Observeu que per a qualsevol d'aquests tipus de resultats, també podeu optar per mostrar els resultats en diferents nivells:

Intensitat de l'emissió de CO2

Aquesta xifra indica la quantitat de carboni que produeix la "barreja" de mitjans de transport utilitzats pels reporters. Per exemple, si la majoria dels quilòmetres fins a l'escola es cobreixen en cotxe, la intensitat de l'emissió serà superior que si la major part del desplaçament es fa a peu.

Unitat de mesura: grams/quilòmetre/reporter

Com es calcula: se sumen les emissions de CO2 estimades per al viatge fins a l'escola de tots els reporters, es divideix pel nombre de quilòmetres coberts i després es divideix pel nombre de reporters.

Nombre de reporters

Aquesta xifra indica quants reporters van enviar dades en la campanya.

Unitat de mesura: reporters

Com es calcula: el programa compta el nombre de reporters que han introduït dades.

Distància mitjana fins a l'escola

Aquesta xifra indica la distància que els reporters han de recórrer, de mitjana, per desplaçar-se fins a l'escola.

Unitat de mesura: quilòmetre/reporter

Com es calcula: el programa suma totes les distàncies d'anada fins a l'escola registrades i divideix el resultat pel nombre de reporters.

CO2 total emès

Aquesta xifra és una estimació de la quantitat de CO2 que s'emet a l'atmosfera en el desplaçament d'anada fins a l'escola en un dia, per tots els reporters que han introduït dades.

Unitat de mesura: kg

Com es calcula: el programa suma l'estimació del CO2 emès pel desplaçament fins a l'escola indicat per tots els reporters.

CO2 anual mitjà emès

Aquesta xifra és una estimació de la quantitat de CO2 que s'emet a l'atmosfera en un any de desplaçaments d'anada i tornada a l'escola, per a un reporter mitjà.

Unitat de mesura: kg/reporter/any

Com es calcula: l'emissió de CO2 registrada de cada reporter per a un viatge d'anada a l'escola es multiplica per 380 (per obtenir 190 viatges d'anada i tornada). El resultat és una estimació de les emissions de CO2 d'aquest reporter per any. A continuació se sumen totes les emissions anuals dels reporters i la xifra es divideix pel nombre de reporters per obtenir una mitjana per reporter.