Co2nnect.org - CO2 on the way to school

Der kan foretages mange interessante sammenligninger og analyser ud fra dataene fra resultatsiderne. Bemærk, at kampagneresultaterne udregnes på flere forskellige måder. Vi vil her forklare de anvendte udtryk, hvordan resultaterne er udregnet, måleenheder, og hvad de fortæller os om udledningen fra skoletransport.Bemærk, at alle disse resultater kan vises på forskellige niveauer:

CO2-udledningsintensitet: Dette tal viser CO2-intensitiviteten for den blanding af transportformer, som deltagerne (respondenterne) benytter. Hvis f.eks. de fleste kilometer skolevej tilbagelægges i bil, vil udledningsintensiteten være højere, end hvis flertallet blev tilbagelagt til fods.Måleenhed: Gram/kilometer/respondent

Sådan beregnes det: Den anslåede CO2-udledning for turen til skole lægges sammen for alle respondenter, divideres med antallet af tilbagelagte kilometer og divideres derefter med antallet af respondenter.

Antal respondenter: Dette tal viser, hvor mange respondenter der indsendte data under kampagnen.Måleenhed: RespondenterSådan beregnes det: Programmet sammentæller løbende det antal respondenter, der har indtastet data.

Gennemsnitlig afstand til skole: Dette tal viser, hvor langt respondenterne i gennemsnit har til skole. Måleenhed: Kilometer/respondentSådan beregnes det: Programmet beregner summen af alle de registrerede afstande til skole (den ene vej) og dividerer dette tal med antallet af respondenter.

Samlet CO2-udledning: Dette tal er et estimat af, hvor meget CO2 der udledes i atmosfæren ved en dags transport til skole (den ene vej) af alle de respondenter, der har indtastet data.Måleenhed: KgSådan beregnes det: Programmet beregner summen af den anslåede udledning af CO2 fra skoletransport for alle respondenter.

Gennemsnitlig årlig CO2-udledning: Dette tal er et estimat af, hvor meget CO2 der udledes i atmosfære som følge af et års transport til og fra skole for en gennemsnitlig respondent.Måleenhed: Kg/respondent/år

Sådan beregnes det: Den enkelte respondents registrerede CO2-udledning fra transport til skole (den ene vej) ganges med 380 (for at få 190 ture begge veje). Resultatet er et estimat af denne respondents årlige CO2-udledning. Den årlige udledning fra alle respondenter lægges sammen, og summen divideres med antallet af respondenter for at få et gennemsnit pr. respondent.