Co2nnect.org - CO2 on the way to school

Tulossivujen tietojen avulla voi tehdä monta mielenkiintoista vertailua ja analyysia.

Huomaa, että kampanjan tulokset on laskettu eri tavoin. Selitämme tässä osiossa käytetyt termit, tulosten laskutavan, laskussa käytetyt yksiköt ja sen, mitä ne kertovat koulumatkojen aiheuttamista päästöistä.

Huomaa, että kaikkien tulosten kohdalla voit tarkastella tuloksia eri tasoilla:

CO2-päästöjen intensiteetti

Tämä luku kertoo, kuinka hiili-intensiivistä raportoijien käyttämä liikennevälineiden kirjo on. Esimerkiksi, jos suurin osa matkatuista kilometreistä tehdään autolla, päästöjen intensiteetti on paljon suurempi kuin jos suurin osa matkasta kävellään.

Mittayksikkö: grammaa/kilometri/raportoija

Miten se lasketaan: Arvioidut koulumatkan aiheuttamat hiilidioksidipäästöjen määrät lasketaan yhteen kaikkien raportoijien osalta, jaetaan ensin kaikkien yhteensä matkatuilla kilometreillä ja sitten raportoijien lukumäärällä.

Raportoijien määrä

Luku kertoo kuinka monta raportoijaa on lisännyt tietonsa kampanjaan.

Mittayksikkö: raportoijat

Miten se lasketaan: ohjelma laskee tietonsa syöttäneiden raportoijien lukumäärän

Keskimääräinen koulumatka

Luku kertoo, kuinka pitkä koulumatka raportoijilla on keskimäärin.

Mittayksikkö: kilometriä/raportoija

Miten se lasketaan: Ohjelma laskee kaikkien syötettyjen yhdensuuntaisten koulumatkojen summan ja jakaa sen raportoijien lukumäärällä.

Hiilidioksidin kokonaispäästömäärä

Luku on arvio siitä, kuinka paljon hiilidioksidia vapautuu ilmakehään yhtenä koulupäivänä yhdensuuntaisesta koulumatkasta kaikkien raportoijien osalta.

Mittayksikkö: kg

Miten se lasketaan: Ohjelma laskee yhteen kaikkien raportoijien arvioidut, yhdensuuntaisesta koulumatkasta syntyvät hiilidioksipäästöjen määrät

Vuotuinen keskimääräinen hiilidioksipäästön määrä

Tämä luku on arvio siitä, kuinka suuri on yksittäisen raportoijan koulumatkoista (kaksisuuntainen ) syntyvä keskimääräinen hiilidioksipäästöjen määrä vuodessa.

Mittayksikkö: kg/raportoija/vuosi

Miten se lasketaan: Jokaisen raportoijan rekisteröimä hiilidioksipäästöjen määrä yhdensuuntaisesta koulumatkasta kerrotaan 380:llä (jotta saadaan 190 kaksisuuntaista koulumatkaa). Tulos on arvio tuon kyseisen raportoijan koulumatkojen aiheuttamasta vuotuisesta hiilidioksipäästöjen määrästä. Sitten kaikkien raportoijien vuotuiset päästömäärät lasketaan yhteen ja summa jaetaan raportoijien yhteismäärällä. Tulokseksi saadaan keskiarvo kaikkien raportoijien tuloksista.