Co2nnect.org - CO2 on the way to school

Toelichting bij gebruikte termen en eenheden

 Veel interessante vergelijkingen en analyses kunnen uitgevoerd worden door gebruik te maken van de gegevens die iedereen invulde.

Noteer dat de campagneresultaten op verschillende wijzen berekend worden. We willen hier de gebruikte terminologie toelichten, de berekeningswijze van de resultaten, hun meeteenheden en wat ze ons leren over de CO2 – emissies bij het woon – schoolverkeer.

Noteer dat voor elke soort resultaten, je ook de resultaten op verschillende niveaus kunt laten verschijnen:

  1. alle scholen die deelnemen aan de campagne;
  2. alle scholen in één land;
  3. alleen jouw of één andere school;

De omvang van de CO2 – uitstoot

 Dit cijfer geeft aan hoe groot de CO2 – uitstoot van de totale som van verschillende transportmodi is die aan bod komen in de deelnemende scholen. Indien, bij voorbeeld, het grootst aantal kilometers in een school worden afgelegd door gebruik te maken van de auto, zal de omvang van de CO2 – uitstoot merkelijk hoger liggen dan bij een school waar de meeste leerlingen te voet komen.

Meeteenheden: aantal gram/kilometer/deelnemers

Hoe verlopen de berekeningen? De geschatte CO2 – emissies van alle deelnemers voor een verplaatsing thuis – school worden samengeteld en gedeeld door het aantal afgelegde kilometers en gedeeld door het aantal deelnemers.

 Aantal deelnemers

Dit getal geeft het aantal deelnemers weer die een gegevensblad hebben ingevuld tijdens de campagne.

Meeteenheid: aantal deelnemers

Hoe wordt het berekend? Het programma telt het aantal deelnemers die gegevens hebben ingevoerd.

 Totale afstand naar de school

 Dit cijfer geeft aan hoe groot de verplaatsing van deelnemers naar de school is, bij benadering.

Meeteenheden:  kilometers per deelnemer

Hoe wordt dit berekend? Het programma telt alle ingevoerde enkelvoudige verplaatsingen samen en verdeeld dit getal door het aantal deelnemers.

 Totale CO2 – uitstoot

Dit getal is een onderbouwde benadering van de hoeveelheid CO2 die wordt uitgestoten bij een enkelvoudige en eenmalige verplaatsing van thuis naar school door alle deelnemers die gegevens hebben ingevoerd.

Meeteenheid:  kilogram (kg)

Hoe wordt dit berekend? Het programma telt de geschatte CO2 – uitstoot samen bij een enkelvoudige en eenmalige verplaatsing van alle deelnemers.

Totale jaarlijkse CO2 - uitstoot 

 Dit getal is een erg benaderende schatting van de CO2 – uitstoot die een gemiddelde deelnemer veroorzaakt bij zijn verplaatsingen gedurende een gans jaar van thuis naar school.

Meeteenheid: kilogram per deelnemer en per jaar (kg/deelnemer/jaar)

Hoe wordt dit berekend? Elke geregistreerde CO2-uitstoot van een deelnemer voor een enkelvoudige verplaatsing van thuis naar school wordt vermenigvuldigd met 380 (er zijn 190 schooldagen en elke dag is er een verplaatsing heen en weer). De resultaten vormen dus een benaderend getal van de totale CO2-uitstoot van elke deelnemer berekend over een gans jaar. De jaarlijkse CO2 – emissies  van de deelnemers worden samengeteld en gedeeld door het aantal deelnemers. Het resultaat is een gemiddelde per deelnemer.