Co2nnect.org - CO2 on the way to school

Multe comparații interesante și analize se pot face pe baza datelor  de pe paginile cu rezultate.

Luați în considerare că rezultatele campaniei s-au calculat pe diverse căi. Aici, găsiți  explicațiile pentru  termenii utilizați, explicații despre cum s-au calculat rezultatele, despre unitățile de măsură utilizate și  semnificația rezultatelor cu privire la emisiile cauzate în timpul deplasării la școală.

Rețineți, că pentru orice rezultat de acest fel,  puteți alege, în a le  prezenta, la diferite nivele:

Intensitatea emisiilor CO2

Această figură indică, cât de intensă, din punct de vedere al carbonului, este modalitatea mixtă de transport utilizat de raportori. De exemplu, dacă cei mai mulți kilometri spre școală sunt parcurși cu mașina, intensitatea emisiilor va fi mai ridicată, decât în cazul când majoritatea drumului se parcurge pe jos.

 Unitatea de măsură: grame/kilometru/raportor

Cum se calculează: Emisia de CO2 estimată în timpul deplasărilor se însumează pentru toți raportorii, se împarte la numărul kilometrilor parcurși, apoi se împarte la numărul persoanelor care au raportat.

Număr raportori

Figura ne arată câți raportori au transmis date în timpul campaniei.

Unitatea de măsură: raportor.

Cum se calculează: Programul însumează numărul  de raportori, care întroduc date.

Distanța medie de școală:

Figura ne arată, în medie,  ce distanță  trebuie să  parcurgă raportorii pentru a ajunge la școală.

Unitatea de măsură: kilometru/raportor

Cum se calculează: Programul găsește,  însumează, toate distanțele înregistrate parcurse în drum spre școală, care  apoi împarte la numărul raportorilor

Totalul de CO2 emis

Figura estimează  cât dioxid de carbon  este pus în atmosferă într-o zi, datorită unei singure deplasări la școală de către toți participanții care au întrodus date.

Unitatea de măsură: kg

Cum este calculat: Programul găsește totalul de CO2 estimat ca fiind emis  în timpul deplasării la școală de totalitatea raportorilor.

Media anuală de CO2 emis

Figura estimează cât CO2 este emis în medie  de un raportor în atmosferă, într-un an  în timpul transportului la școală și înapoi.

Unitatea de măsură: kg/raportor/an

Cum se calculează: Se înmulțește cu 380, emisia CO2 înregistrată la un singur drum (pentru a avea 190 drumuri duble). Rezultatul estimând  emisia CO2 a acelui raportor pe an. Emisiile anuale ale tuturor raportorilor este adunat apoi, iar suma este  împărțită la numărul raportorilor pentru a ajunge la o valoare  medie pentru un raportor.