Co2nnect.org - CO2 on the way to school

Z uporabo podatkov iz Strani z rezultati lahko naredite mnogo zanimivih primerjav in analiz.

Opominjamo vas, da so rezultati kampanje kalkulirani na različne načine. Tukaj razlagamo, kako se uporabljajo termini, kako se izračunajo rezultati, njihove enote merjenja in kaj nam ti povedo o klimatskih izpustih na poti v šolo.

Opominjamo vas, da katero koli vrsto rezultata lahko izberete in prikažete na različnih nivojih:

Intenzivnost izpustov CO2

Ta številka prikazuje, kako intenziven je izpust ogljika v »mešanih« načinih prevoza, ki ga je uporabil poročevalec. Na primer, če je bila večina kilometrov do šole prevožena z avtom, bo intenzivnost izpusta višja, kot če je bila večina poti prehojena.

Merska enota: gram/kilometer/poročevalec

Kako se naredi izračun: seštejemo približne izpuste CO2 za pot v šolo vseh poročevalcev, delimo se s številom kilometrov, in potem delimo s številom poročevalcev.

Število poročevalcev

To število nam pove, koliko poročevalcev v kampanji je vneslo podatke.

Merska enota: poročevalci

Kako se naredi izračun: Program sešteva število poročevalcev, ki so vnesli podatke.

Povprečna razdalja v šolo

Ta številka pove, kako daleč v povprečju mora poročevalec potovati, da pride do šole.

Merska enota: kilometer/poročevalec

Kako se naredi izračun: Program najde vsoto vseh registriranih enosmernih poti do šole, in jih deli s številom poročevalcev.

Skupni izpust CO2

To število je predvidevana količina CO2, izpuščena v atmosfero v enem dnevu, na enosmerni poti v šolo, od vseh poročevalcev, ki so vnesli podatek.

Merska enota: kg

Kako se naredi izračun: Program sešteje vsoto približnih izpustov CO2,  izpuščenih na poti v šolo, o katerih so poročali vsi poročevalci.

Povprečni letni izpust CO2

To število je predvidena ocena, koliko CO2  je izpuščenega v atmosfero v enem letu, na poti v šolo in iz šole, na povprečnega poročevalca.

Merska enota: kg/poročevalec/leto

Kako se naredi izračun:  Vnešeni izpusti CO2 vsakega poročevalca na enosmerni poti v šolo se pomnožijo s 380 (da bi dobili 190 poti v obe smeri). Rezultat je celoletni predvideni izpust CO2 tega poročevalca na leto. Celoletni izpusti vseh poročevalcev se potem sešetejejo in številka se razdeli s številom poročevalcev in dobimo povprečje na poročevalca.