Co2nnect.org - CO2 on the way to school

Ο μετρητής CO2 του CO2nnect λειτουργεί με το να πολλαπλασιάζει τη διανυόμενη απόσταση για το σχολείο μέσω ενός "πολλαπλασιαστή". Ο πολλαπλασιαστής προσδιορίζει την ποσότητα του CO2 που εκπέμπεται ανά επιβάτη και ανά χιλιόμετρο για κάθε τρόπο μεταφοράς.

Ο κάθε τρόπος μεταφοράς (περπάτημα, ποδήλατο, αυτοκίνητο, τραίνο, κ.λ.π.) θα έχει διαφορετικό πολλαπλασιαστή. Οι πολλαπλασιαστές έχουν προγραμματιστεί από πριν μέσα στον μετρητή CO2nnect και οι μετρήσεις γίνονται αυτόματα για σας.

Σημειώστε ότι οι πολλαπλασιαστές CO2nnect:

Εδώ υπάρχει μια λίστα των πολλαπλασιαστών CO2 που έχουμε επιλέξει να χρησιμοποιήσουμε στο CO2nnect. Οι αριθμοί αναφέρονται σε kg CO2 ανά χλμ ανά επιβάτη.

Μεταφορά με:

Προσπαθήσαμε να συμπεριλάβουμε τους πιο ευρέως χρησιμοποιούμενους σε όλο τον κόσμο τρόπους μεταφοράς προς το σχολείο - πιθανώς όμως να έχουμε παραλείψει ορισμένους.

Τους περισσότερους από τους πολλαπλασιαστές που χρησιμοποιούμε στο CO2nnect τους έχουμε πάρει από το Υπουργείο Περιβάλλοντος της Μεγάλης Βρετανίας (DEFRA). Η πηγή είναι το "2008 Guidelines to Defra's GHG Conversion Factors: Methodology Paper for Transport Emission Factors".

Όπου το συγκεκριμένο έγγραφο δε δίνει στοιχεία σχετικά με έναν τρόπο μεταφοράς, χρησιμοποιήσαμε άλλες πηγές. Το CO2nnect συμβουλεύτηκε ειδικούς στους μετρητές άνθρακα κατά την επιλογή των πολλαπλασιαστών και αυτοί επιβεβαίωσαν ότι οι πολλαπλασιαστές είναι αρκετά αξιόπιστοι για τους σκοπούς μας.

Πόσο ακριβείς είναι οι πολλαπλασιαστές και τα αποτελέσματα στο CO2nnect; Οι πολλαπλασιαστές στο CO2nnect προέρχονται από πολύ αξιόπιστες πηγές, βασίζονται στα δεδομένα του 2008 και έχουν πιστοποιηθεί από ειδικούς στη μέτρηση του άνθρακα. Είμαστε πεπεισμένοι ότι τα αποτελέσματα θα είναι αρκετά ακριβή για τους εκπαιδευτικούς σκοπούς του CO2nnect.

Παρ’ όλα αυτά, υπάρχουν κάποιες πηγές λάθους που θα μπορούσαν να κάνουν τα αποτελέσματα αναξιόπιστα. Θα ήταν ενδιαφέρον να συζητήσετε το θέμα αυτό μέσα στην τάξη σας.

Για παράδειγμα, η ποσότητα CO2 που εκπέμπεται από ένα αυτοκίνητο που χρησιμοποιεί βενζίνη θα εξαρτηθεί από πολλά πράγματα:

Το ίδιο θα μπορούσε να ισχύει και για άλλες μεθόδους μηχανικής μεταφοράς.

Οι πολλαπλασιαστές υπολογίζουν ένα μέσο αριθμό επιβατών για κάθε τρόπο μεταφοράς. Αυτό ονομάζεται "μέσο φορτίο επιβατών", πράγμα που θα μπορούσε να είναι αρκετά διαφορετικό από το πραγματικό φορτίο επιβατών στη δική σας περίπτωση. Για παράδειγμα, αν είστε σε κάποιο μεγάλο λεωφορείο σχεδόν άδειο ή υπερβολικά γεμάτο, οι πολλαπλασιαστές δε θα είναι πολύ ακριβείς όσον αφορά τη δική σας διαδρομή για το σχολείο.

Θα μπορούσατε επίσης να ρωτήσετε αν οι πολλαπλασιαστές διαφέρουν από χώρα σε χώρα. Η απάντηση είναι ναι! Ένας λόγος γι’ αυτό είναι ότι ο ηλεκτρισμός παράγεται με πολλούς διαφορετικούς τρόπους. Η κύρια πηγή ηλεκτρισμού σε μια χώρα (υδροηλεκτρική ενέργεια, γαιάνθρακας, πυρηνική ενέργεια ή άλλη μορφή ενέργειας) φυσικά θα μπορούσε να κάνει μεγάλη διαφορά στην ποσότητα CO2 που εκπέμπεται από τα τραίνα, τα τραμ, ή από άλλα μεταφορικά μέσα που κινούνται με ηλεκτρισμό!

Η κάθε χώρα έχει τη δική της οικονομία, τα δικά της συστήματα μεταφορών, καθώς και νόμους για τη ρύπανση, παράγοντες που θα μπορούσαν να έχουν επίδραση στα φορτία επιβατών και τις εκπομπές άνθρακα - ακόμα και για τον ίδιο τρόπο μεταφοράς. Αυτό είναι ένα σημαντικό θέμα που θα μπορούσατε να συζητήσετε, αφού συγκρίνετε αποτελέσματα από διάφορες χώρες. Δυστυχώς, δεν υπάρχουν διαθέσιμοι αξιόπιστοι πολλαπλασιαστές για όλες τις χώρες που να υπολογίζονται με τον ίδιο τρόπο. Θεωρητικά, είναι δυνατόν να κατασκευαστεί ένας μετρητής που θα λαμβάνει υπ’ όψιν του όλα αυτά τα πράγματα. Όμως, σήμερα δε διαθέτουμε όλα τα απαραίτητα στοιχεία για να βρούμε τέτοιους λεπτομερείς και ακριβείς πολλαπλασιαστές. Ένας τέτοιος μετρητής θα ήταν ιδιαίτερα πολύπλοκος και οι μαθητές θα έπρεπε να εργαστούν πάρα πολύ για να συλλέξουν τα στοιχεία. Επιλέξαμε να φτιάξουμε τον μετρητή CO2nnect σχετικά απλό, ώστε οι μαθητές να περνούν περισσότερο χρόνο μαθαίνοντας για τα τοπικά τους συστήματα μεταφοράς και να συνεργάζονται με άλλους για να βρίσκουν αειφόρες λύσεις.

Υπάρχουν και μερικές άλλες πηγές ανακριβειών που πρέπει επίσης να προσέξουμε. Οι μαθητές θα μετρήσουν και θα εισάγουν την απόσταση προς το σχολείο και τον τρόπο της μεταφοράς. Υπάρχει πάντα η πιθανότητα κάποιου λάθους σε αυτές τις μετρήσεις, ανάλογα με τη μέθοδο που χρησιμοποιείται, εφόσον και οι αποστάσεις στρογγυλεύονται προς τα πάνω ή προς τα κάτω προς το πλησιέστερο χιλιόμετρο. Λάθη μπορούν επίσης να γίνουν όταν υπολογίζουμε την απόσταση ή εισάγουμε τα δεδομένα.

Το πληροφοριακό υλικό σχετικά με το αριθμό και τις διαστάσεις των ανθρώπων που χρησιμοποιούν τους διάφορους τρόπους μεταφοράς πρέπει να είναι αρκετά ακριβές. Δεν υπάρχουν πολλαπλασιαστές κι έτσι λάθη θα συμβούν μόνον όταν αποφασίζουμε για τον τρόπο μεταφοράς και καταγράφουμε τα δεδομένα.

Λαμβάνοντας υπ’ όψιν όλες αυτές τις πηγές πιθανών λαθών, είμαστε ακόμα πεισμένοι ότι τα αποτελέσματα του CO2nnect θα είναι αρκετά ακριβή, ώστε εσείς να χρησιμοποιήσετε τα αποτελέσματα του δικού σας σχολείου, να συζητήσετε για τις εκπομπές CO2 και να εργαστείτε για να τις μειώσετε τόσο κατά τη μετακίνησή σας στο σχολείο όσο και στην τοπική κοινότητα. Επίσης, θεωρούμε ότι είναι αρκετά ακριβή ώστε να συγκρίνετε το σχολείο σας με άλλα σχολεία στη χώρα σας ή και σε άλλες χώρες.