Co2nnect.org - CO2 on the way to school

De CO2nnect CO2 rekenmodule vermenigvuldigt de afgelegde afstand thuis – school met een coëfficiënt. Deze coëfficiënt geeft de CO2 – uitstoot weer voor een gebruiker van één welbepaald vervoermiddel.

Elke vervoerswijze (transportmodus: stappen, fietsen, rijden met de auto, trein, bus, …) wordt door een verschillende coëfficiënt weergegeven. De coëfficiënten werden gepreprogrammeerd in de CO2nnectrekenmodule en de berekeningen gebeuren automatisch voor u.

 Noteer dat de CO2nnectcoëfficiënten

 Hieronder volgt een lijst van CO2 – coëfficiënten die we selecteerden voor gebruik bij het project:

De getallen worden uitgedrukt in kg CO2 per km en per gebruiker/passagier:

 We hebben getracht om de meest gebruikelijke transportmodi op te sommen. Mogelijk hebben we er een overgeslagen.

De meeste coëfficiënten die we gebruiken in het CO2nnect project werden gehaald uit een lijst van het Milieudepartement van het Verenigd Koninkrijk (Defra). De bron hiervoor was: “2008 Guidelines to Defra’s GHG Conversion Factors: Methodology Paper for Transport Emission Factors”.

Wanneer we in deze lijst sommige gegevens niet vonden, gebruikten we andere bronnen. Deze bronnen bevestigden ons dat de gevonden coëfficiënten benaderend genoeg waren voor het bereiken van onze doelstellingen.

 Hoe accuraat zijn deze coëfficiënten en zullen de resultaten van het CO2nnectproject zijn?

De gebruikte coëfficiënten komen uit diverse vergelijkbare bronnen en zijn gebaseerd op gegevens van 2008 en werden bevestigd door experten op het vlak van de berekening van CO2 – emissies. We vertrouwen erop dat de resultaten accuraat genoeg zijn om de pedagogische doelstellingen van het CO2nnect project te behalen.

Nochtans kunnen er diverse fouten opduiken die de berekeningen minder accuraat maken. Het zou interessant zijn om in je klas met de leerlingen hierover in discussie te gaan.

Bijvoorbeeld: de uitstoot van een auto aangedreven met benzine kan door diverse factoren beïnvloed worden:

 Hetzelfde geldt uiteraard voor elke wijze van gemotoriseerd verkeer.

De coëfficiënten zijn berekend op een groot aantal gebruikers per gebruikte vervoerswijze. Dit wordt aangeduid met ‘benaderend passagiersaantal”.  Dit kan behoorlijk verschillen van de huidige passagiersbezetting in uw concreet geval. Bijvoorbeeld, wanneer u in een hoofdzakelijk lege of bijzonder geladen grote bus naar school reist kunnen de coëfficiënten behoorlijk afwijken.

Je kan jezelf ook afvragen of de coëfficiënten niet kunnen verschillen van land tot land. Het antwoord hierop is: ja! Een van de redenen is dat elektriciteit niet in elk land op dezelfde wijze wordt geproduceerd. De voornaamste energiebron (waterkracht, steenkool, uranium of andere) voor elektriciteit in een land kan een behoorlijk verschil maken in de berekening van een coëfficiënt voor tram, train of andere transportmiddelen die gebruik maken van elektriciteit.

Landen hebben elk hun eigen industrie, transportsystemen en milieuwetten, die een effect kunnen hebben op het meenemen van passagiers en de CO2 – uitstoot hierbij, zelfs bij gelijke vervoersmodus. Hierover kan dus op een interessante wijze worden van gedachten gewisseld met leerlingen in een klas. Jammer genoeg zijn vergelijkbare coëfficiënten daarenboven niet voor alle landen op dezelfde wijze beschikbaar.

Theoretisch zou het mogelijk zijn om een rekenmodule te ontwerpen die met deze parameters rekening hield.  Nochtans zijn vandaag niet alle gegevens beschikbaar om zo’n uitgebreide reeks vervoermiddelen op zo een gedetailleerde wijze samen te stellen en te verwerken in een rekenmodule. Hij zou voorzeker zeer gecompliceerd zijn en het zou voor de leerlingen bijzonder veel werk en tijd kosten om de nodige gegevens te verzamelen en in te voeren. We verkozen een CO2nnectrekenmodule die relatief eenvoudig bleek zodat leerlingen meer tijd overhouden om inzicht te verwerven in hun lokale transportsystemen en te leren samendenken en -werken met anderen om hiervoor duurzame oplossingen/veranderingen aan te brengen. 

Men dient er zich verder ook nog bewust van te zijn dat een klein aantal andere oorzaken voor inaccurate coëfficiënten kunnen opduiken. Meetfouten zullen blijven voorkomen, afhankelijke van de gebruikte meetmethode en ook de afstanden worden afgerond naar de dichtst bijzijnde kilometer, naar boven of naar onder. Ook vergissingen kunnen gemaakt worden bij het berekenen van de afstand bij het gebruiken van de schaal of bij het digitaal invoeren.

De informatie over het aantal en de groepsgrootte van alle mensen die de verschillende vervoerswijzen gebruiken zou toch relatief correct moeten zijn.

 Al deze mogelijke fouten overwegende, blijven we er toch van overtuigd dat de resultaten van CO2nnect accuraat genoeg zijn voor u om deze schoolresultaten te bediscussiëren en een inspanning te leveren om deze CO2 - getallen te verkleinen, zowel in uw eigen school als in uw lokale gemeenschap. Ze  zijn ook correct genoeg om uw school te vergelijken met andere scholen en deelnemers uit uw land of uit alle andere deelnemende landen.