Co2nnect.org - CO2 on the way to school

Calculatorul de  CO2  al CO2nnect funcționează prin multiplicarea distanțelor parcurse cu un "multiplicator". Multiplicatorul definește cantitatea de  CO2 emis, ce revine pe kilometru fiecărui pasager în cazul unui anumit mod de transport.

Fiecare mod de transport (pe jos, cu bicicleta, cu mașina, trenul etc.) va avea un multiplicator diferit. Multiplicatorul se pre-programează în calculatorul CO2nnect, iar calculul se realizeză automat pentru dumneavoastră.

Rețineți că multipicatorii CO2nnect:

Aveți lista multiplicatorilor, care s-au selectat pentru a fi utilizate în CO2nnect

Figurile reprezintă Kg CO2 pe km pentru un pasager:

Majoritatea multiplicatorilor utilizate în CO2nnect au fost luate de la  UK Department of Environment (Defra). Sursa: "2008 Guidelines to Defra's GHG Conversion Factors: Methodology Paper for Transport Emission Factors"

Acolo unde documentul nu dă date privind un anumit mod de transport, am utilizat alte surse. La selectarea multiplicatorilor CO2nnect  am consultat   experți ai calculatorului de carbon. Aceștia au confirmat că multiplicatorii corespund, în suficientă măsură, necesităților campaniei.

Cât de exacte sunt multiplicatorii și rezultatele CO2nnect?

Multiplicatorii în CO2nnect rezultă din surse foarte credibile, se bazează pe date din 2008, confirmate de experți ai calculatorului de carbon. Suntem siguri că rezultatele vor fi suficient de exacte pentru scopul educațional al CO2nnect.

Totuși, sunt câteva surse de erori, care ar putea face rezultatele mai puțin exacte. Ar fi interesant ca acestea să fie discutate în clasă.

De exemplu: cantitatea de CO2 emisă de o mașină, care utilizează benzină, va depinde de mulți factori:

Același lucru ar putea fi valabil pentru alte  mijloace de transport motorizat.

Multiplicatorii presupun prezența sigură a unui număr mediu de pasageri pe fiecare mijloc de transport, ceea ce vom numi "încărcare  medie cu pasageri." Aceasta poate prezenta diferențe față de încărcarea reală cu pasageri. De exemplu, în cazul în care un elev călătorește cu un autobuz mare, aproape gol sau exagerat de plin, multiplicatorul poate să nu corespundă  situației din timpul transportului real la școală.

Puteți întreba deasemenea, dacă multiplicatorul ar putea să varieze de la o țară la alta. Răspunsul este, da! Un motiv ar fi, producerea electricității pe căi diverse. Modul preponderent de producere al energiei electrice într-o țară (folosirea energiei apei,  a cărbunilor, a energiei nucleare, altor modalități) ar putea influenţa şi să producă mari diferențe în cantitatea de CO2 emis de trenuri, tramvaie sau alte mijloace de transport care utilizează electricitatea, față de țări în care se utilizează un alt mod preponderent de obținerea a energiei.

Fiecare ţară are economie proprie, sisteme de transport diferite, legi pentru poluare, care pot avea deasemenea efect asupra numărului de pasageri și asupra emisiilor de carbon chiar pentru același tip de mijloc de transport. Acest aspect poate deveni temă relevantă la discuții, atunci când comparați rezultatele diverselor țări. Din nefericire, deocamdată nu există multiplicatori uniform valabili pentru toate țările, care să permită  realizarea calculelor  în același mod.

Teoretic s-ar putea realiza un calculator care să ia în considerare toate aceste considerații. Oricum, azi nu avem toate datele necesare pentru a găsi asemenea multiplicatoare detaliate și exacte. Un asemenea calculator ar fi foarte complicat și ar solicita mult efort din partea copiilor în timpul  colectării datelor. Am ales pentru CO2nnect, un calculator relativ simplu, astfel ca elevii să dedice mai mult timp cunoașterii sistemului de transport local și să comunice cu alții pentru  a găsi soluții sustenabile.

Există câteva alte surse de inexactitate, de care trebuie să fim conștienți. Elevii vor măsura și întroduce distanța la școală și modul de transport. Vor exista întotdeauna erori în măsurare în funcție de metoda utilizată, distanțele se rotunjesc, în jos sau în sus, la kilometrul întreg mai apropiat. Greșeli pot apărea deasemenea la calcularea distanței sau la întroducerea datelor.

Informația cu privire la numărul și proporția de indivizi care utilizează variate moduri de transport,  trebuie să fie destul de exactă. Nu există multiplicatori, deci erori ar putea apare când se decide modul de transport și înregistrarea datelor.

Luând în considerare toate aceste surse posibile de erori, suntem încă siguri că rezultatele CO2nnect vor fi destul de exacte, pentru ca rezultatele școlii să le puteți folosi la discutarea emisiilor CO2 și  pentru a acționa în vedereaa reducerii emisiilor  școlii și ale emisiilor  comunitătii locale. Rezultatele, vor fi deasemenea suficient de exacte, pentru ca rezultatele școlii dumneavoastră să se poată compara cu rezultatele altor școli din țara dumneavostră și cu rezultatele școlilor din alte  țări.