Co2nnect.org - CO2 on the way to school

CO2nnect kalkulator izpustov CO2 deluje tako, da pomnoži razdaljo, ki jo je multiplikator porabil, da je pripotoval v šolo. Multiplikator definira količino izpuščenega CO2 na potnika, na kilometer, za določeni način prevoza.

Vsak način potovanja (hoja, kolesarjenje, avto, vlak, itd.) bo imel drugačnega multiplikatorja. Multiplikatorji so bili pred-programirani v kalkulator CO2nnect, in izračuni so za vas narejeni avtomatsko.

Opozarjamo vas, da multiplikatorji CO2nnect:

Tukaj je spisek multiplikatorjev CO2 , ki smo jih izbrali za uporabo v CO2nnectŠtevilke pomenijo kg CO2 na km, na potnika:

Vključiti smo poskušali najbolj pogoste načine prevoza v šolo po svetu - a najbrž smo kakšnega izpustili! Večino multiplikatorjev, ki jih uporabljamo v CO2nnect, smo vzeli iz britanskega Oddelka za okolje (UK Department of Environment (Defra). Vir so Navodila 2008 k Defrini GHG pretvorbi faktorjev: dokument Metodologija za faktorje transportnih izpustov ( "2008 Guidelines to Defra's GHG Conversion Factors: Methodology Paper for Transport Emission Factors." )Kjer ta dokument ne daje podatkov o načinu prevoza, smo uporabili druge vire. Pred izbiro multiplikatorja se je ekipa CO2nnect posvetovala s strokovnjaki s področja izračunov ogljikovih izpustov. Potrdili so multiplikatorje, ki so dovolj zanesljivi za naše namene.Kako točni so multiplikatorji in rezultati CO2nnect ?CO2nnect multiplikatorji so vzeti iz zanesljivih virov na osnovi podatkov iz leta 2008 in  potrjeni so bili s strani strokovnjakov, ki izračunavajo ogljikove izpuste. Prepričani smo, da bodo rezultati dovolj točni za izobraževalne namene CO2nnect. Kljub temu je lahko več zmotnih virov, ki bi lahko naredili rezulate napačne. O tem bi bila zanimiva razprava v vašem razredu. Na primer, količina izpuščenega CO2 iz avtomobila, ki uporablja bencin, bo odvisna od mnogih faktorjev:

Isto velja za druge metode motoriziranega pravoza. Multiplikatorji predvidijo določeno povprečno število potnikov v vsakem načinu prevoza. To imenujemo »povprečno število potnikov«. To število bi bilo lahko popolnoma drugačno kot je dejansko število potnikov v vaši situaciji. Na primer, če se peljete z velikim avtobusom, ki je skoraj prazen ali zelo napolnjen, potem multiplikatorji niso nujno zelo točni za vašo pot v šolo.Lahko se vprašate tudi, če so multiplikatorji lahko različni od države do države. Odgovor je pritrdilen! Eden od razlogov je, da je elektrika proizvedena na različne načine. Glavni vir elektrike v državi (vodni viri, premog, nuklearni vir ali kaj drugega) gotovo naredi veliko razliko v količini izpustov CO2 na vlakih, tramvajih ali drugih prevoznih sredstvih, ki uporabljajo elektriko kot pogonsko silo! Države imajo vse svoje lastne ekonomije, potniški sistem in zakone v zvezi z onesnaževanjem, ki imajo prav tako lahko vpliv na število potnikov in na ogljikove izpuste - celo z isto vrsto prometnega sredstva. To bi lahko bila pomembna tema za razpravo, ko boste primerjali rezultate iz več držav. Na žalost zanesljivi multiplikatorji  še niso na voljo za vse države, ki delajo izračune na isti način.Teoretično bi bilo možno narediti kalkulator, ki bi upošteval vse te razlike. Vendar danes nimamo na voljo vseh podatkov, da bi našli tako podrobne in točne multiplikatorje. Tak kalkulator bi bil zelo zapleten in učenci bi porabili preveč časa, da bi zbrali podatke. Odločili smo se, da naredimo CO2nnect kalkulator relativno enostaven, tako da lahko učenci porabijo več časa raje za seznanjanje z lokalnim potniškim sistemom in z delom z drugimi ljudmi, da bi našli trajnostne rešitve.Obstaja tudi nekaj drugih virov netočnosti, ki se jih je potrebno zavedati. Učenci bodo merili in vnašali razdalje do šole in način prevoza. V teh meritvah bo vedno možna netočnost, odvisno od načina merjenja in zaokrožitve navzgor ali navzdol do najbližjega kilometra. Nekatere napake se lahko pojavijo tudi pri izračunu razdalje ali pri vnosu podatkov.Informacija o številu in deležu ljudi, ki uporabljajo različne vrste prometnih sredstev, mora biti točna. Tu ni nobenih multiplikatorjev, tako bi se napaka lahko zgodila samo, ko bi se odločali o načinu prevoza ali pri vnosu podatkov.

Če vzamemo v zakup vse te možne vire napak, še vedno verjamemo, da bodo šolski rezultati CO2nnect še vedno dovolj točni, da jih boste lahko uporabili v šoli za razpravo, koliko izpustov CO2 ste izmerili v vaši šoli in kaj storiti, da bi zmanjšali izpuste v vaši šoli in v lokalni skupnosti. Rezultati bodo tudi dovolj točni, da boste lahko primerjali vašo šolo z drugimi v svoji državi, in v drugih državah.