Co2nnect.org - CO2 on the way to school

About the traveler

GenderMale
RolePupil
Age15 years

Transport

Dulliau teithioPellter i'r ysgol (km)Allyriad CO2 (kg)
Bws140.97

Opinions

«I am concerned about how transport contributes to climate change»Partly agree
Mae gen i ddewis ynghylch sut rydw i'n teithio i'r ysgol. Neutral
Dylai fy ysgol a'r weinyddiaeth leol wneud mwy i ddarparu ffordd fwy cyfeillgar i'r hinsawdd i mi gyrraedd yr ysgol. Partly agree
Rydw i'n teimlo'n ddiogel ar y ffordd i'r ysgol. Partly agree
Pa fath o newidiadau sydd eu hangen i leihau allyriadau CO2 o drafnidiaeth?Technoleg trafnidiaeth
 Cyfreithiau a rheoliadau
 Prosesau democrataidd