Co2nnect.org - CO2 on the way to school

Om den reisende

KjønnGutt/mann
RolleElev
Alder15 år

Transport

TransportmiddelSkoleveilengde (km)CO2-utslipp (kg)
Buss140.97

Meninger

«Jeg er bekymret over at transport bidrar til klimaendringer» Delvis enig
«Jeg kan velge hvordan jeg reiser til skolen»Nøytral
«Min skole og kommune burde kunne tilby meg en mer klimavennlig måte å reise til skolen på»Delvis enig
«Jeg føler meg trygg på skoleveien»Delvis enig
Hvilke endringer trengs for å redusere CO2 utslipp fra transport?Transportteknologi
 Lover og reguleringer
 Demokratiske prosesser