Co2nnect.org - CO2 on the way to school
All participants»Finland»Oulun lääni»Hönttämäen koulu»

Summary

Mae'r tabl hwn yn dangos amcangyfrifon o allyriadau CO2 a phellteroedd teithio ar sail y data a lwythwyd i fyny gan ysgolion. Egluro termau ac unedau
Crynodeb o'r canlyniadauHönttämäen kouluOulun lääniFinlandYr holl ysgolion
Dwysedd yr allyriad (g/km)35.751.166.482.6
Nifer adroddwyr 69783191136417
Pellter cymedrig i'r ysgol (km)23.95.98.76.6
CO2 a allyrrir dros y pellteroedd a adroddir ar y cyd (kg)58.8234.81101.519977.7
CO2 fesul adroddwr fesul blwyddyn (190 diwrnod, kg)324114219208

Cymharu disgyblion a staff yr ysgol

Mae'r ffigwr yn dangos amcangyfrifon ar ddwysedd allyriadau CO2 ac amcangyfrif o'r cyfanswm CO2 a allyrrir bob blwyddyn ar y ffordd i'r ysgol fesul person ar gyfer disgyblion a staff yr ysgol. Egluro termau ac unedau
Dwysedd allyriadau CO2g/kmCO2 fesul adroddwr
(190 diwrnod, kg)
kg

Hönttämäen koulu

Disgyblion(69)
36 
324
Staff yr ysgol(0)
0 
0

Oulun lääni

Disgyblion(746)
47 
105
Staff yr ysgol(37)
114 
302

Finland

Disgyblion(1794)
62 
201
Staff yr ysgol(117)
114 
499

Yr holl ysgolion

Disgyblion(35115)
81 
197
Staff yr ysgol(1302)
106 
514