Co2nnect.org - CO2 on the way to school
All participants»Finland»Itä-Suomen lääni»Kallavesi Senior High School»

Summary

Mae'r tabl hwn yn dangos amcangyfrifon o allyriadau CO2 a phellteroedd teithio ar sail y data a lwythwyd i fyny gan ysgolion. Egluro termau ac unedau
Crynodeb o'r canlyniadauKallavesi Senior High SchoolItä-Suomen lääniFinlandYr holl ysgolion
Dwysedd yr allyriad (g/km)39.380.266.482.6
Nifer adroddwyr 321191136390
Pellter cymedrig i'r ysgol (km)3.313.68.76.6
CO2 a allyrrir dros y pellteroedd a adroddir ar y cyd (kg)0.622.91101.519962.8
CO2 fesul adroddwr fesul blwyddyn (190 diwrnod, kg)70414219208

Cymharu disgyblion a staff yr ysgol

Mae'r ffigwr yn dangos amcangyfrifon ar ddwysedd allyriadau CO2 ac amcangyfrif o'r cyfanswm CO2 a allyrrir bob blwyddyn ar y ffordd i'r ysgol fesul person ar gyfer disgyblion a staff yr ysgol. Egluro termau ac unedau
Dwysedd allyriadau CO2g/kmCO2 fesul adroddwr
(190 diwrnod, kg)
kg

Kallavesi Senior High School

Disgyblion(1)
0 
0
Staff yr ysgol(2)
55 
105

Itä-Suomen lääni

Disgyblion(18)
52 
190
Staff yr ysgol(3)
126 
1754

Finland

Disgyblion(1794)
62 
201
Staff yr ysgol(117)
114 
499

Yr holl ysgolion

Disgyblion(35091)
81 
197
Staff yr ysgol(1299)
106 
514