Co2nnect.org - CO2 on the way to school
All participants»Germany»Hessen»Werner-von-Siemens-Schule»

Summary

Mae'r tabl hwn yn dangos amcangyfrifon o allyriadau CO2 a phellteroedd teithio ar sail y data a lwythwyd i fyny gan ysgolion. Egluro termau ac unedau
Crynodeb o'r canlyniadauWerner-von-Siemens-SchuleHessenGermanyYr holl ysgolion
Dwysedd yr allyriad (g/km)59.773.774.782.8
Nifer adroddwyr16786138236026
Pellter cymedrig i'r ysgol (km)12.1910.26.6
CO2 a allyrrir dros y pellteroedd a adroddir ar y cyd (kg)11.5520.21049.919552.6
CO2 fesul adroddwr fesul blwyddyn (190 diwrnod, kg)274251289206

Cymharu disgyblion a staff yr ysgol

Mae'r ffigwr yn dangos amcangyfrifon ar ddwysedd allyriadau CO2 ac amcangyfrif o'r cyfanswm CO2 a allyrrir bob blwyddyn ar y ffordd i'r ysgol fesul person ar gyfer disgyblion a staff yr ysgol. Egluro termau ac unedau
Dwysedd allyriadau CO2g/kmCO2 fesul adroddwr
(190 diwrnod, kg)
kg

Werner-von-Siemens-Schule

Disgyblion(16)
60 
274
Staff yr ysgol(0)
0 
0

Hessen

Disgyblion(772)
75 
248
Staff yr ysgol(14)
48 
436

Germany

Disgyblion(1357)
75 
287
Staff yr ysgol(25)
57 
400

Yr holl ysgolion

Disgyblion(34735)
81 
195
Staff yr ysgol(1291)
107 
515