Co2nnect.org - CO2 on the way to school
All participants»Germany»Hessen»Lichtenberg Oberstufengymnasium»

Summary

Mae'r tabl hwn yn dangos amcangyfrifon o allyriadau CO2 a phellteroedd teithio ar sail y data a lwythwyd i fyny gan ysgolion. Egluro termau ac unedau
Crynodeb o'r canlyniadauLichtenberg OberstufengymnasiumHessenGermanyYr holl ysgolion
Dwysedd yr allyriad (g/km)85.873.774.782.6
Nifer adroddwyr 312786138236404
Pellter cymedrig i'r ysgol (km)10.1910.26.6
CO2 a allyrrir dros y pellteroedd a adroddir ar y cyd (kg)269.8520.21049.919971.1
CO2 fesul adroddwr fesul blwyddyn (190 diwrnod, kg)329251289208

Cymharu disgyblion a staff yr ysgol

Mae'r ffigwr yn dangos amcangyfrifon ar ddwysedd allyriadau CO2 ac amcangyfrif o'r cyfanswm CO2 a allyrrir bob blwyddyn ar y ffordd i'r ysgol fesul person ar gyfer disgyblion a staff yr ysgol. Egluro termau ac unedau
Dwysedd allyriadau CO2g/kmCO2 fesul adroddwr
(190 diwrnod, kg)
kg

Lichtenberg Oberstufengymnasium

Disgyblion(311)
85 
324
Staff yr ysgol(1)
133 
1617

Hessen

Disgyblion(772)
75 
248
Staff yr ysgol(14)
48 
436

Germany

Disgyblion(1357)
75 
287
Staff yr ysgol(25)
57 
400

Yr holl ysgolion

Disgyblion(35105)
81 
197
Staff yr ysgol(1299)
106 
514