Co2nnect.org - CO2 on the way to school
All participants»Romania»Cluj»Báthory István Elméleti Liceum»

Summary

Mae'r tabl hwn yn dangos amcangyfrifon o allyriadau CO2 a phellteroedd teithio ar sail y data a lwythwyd i fyny gan ysgolion. Egluro termau ac unedau
Crynodeb o'r canlyniadauBáthory István Elméleti LiceumClujRomaniaYr holl ysgolion
Dwysedd yr allyriad (g/km)92.667.865.782.6
Nifer adroddwyr 53196725636392
Pellter cymedrig i'r ysgol (km)18.34.75.66.6
CO2 a allyrrir dros y pellteroedd a adroddir ar y cyd (kg)8.51021.1268519964.7
CO2 fesul adroddwr fesul blwyddyn (190 diwrnod, kg)643121141208

Cymharu disgyblion a staff yr ysgol

Mae'r ffigwr yn dangos amcangyfrifon ar ddwysedd allyriadau CO2 ac amcangyfrif o'r cyfanswm CO2 a allyrrir bob blwyddyn ar y ffordd i'r ysgol fesul person ar gyfer disgyblion a staff yr ysgol. Egluro termau ac unedau
Dwysedd allyriadau CO2g/kmCO2 fesul adroddwr
(190 diwrnod, kg)
kg

Báthory István Elméleti Liceum

Disgyblion(4)
91 
750
Staff yr ysgol(1)
133 
212

Cluj

Disgyblion(3003)
67 
120
Staff yr ysgol(193)
83 
137

Romania

Disgyblion(6866)
65 
140
Staff yr ysgol(390)
82 
157

Yr holl ysgolion

Disgyblion(35093)
81 
197
Staff yr ysgol(1299)
106 
514