Co2nnect.org - CO2 on the way to school
All participants»Bahrain»Central»Hamad town secondary school»

Summary

Mae'r tabl hwn yn dangos amcangyfrifon o allyriadau CO2 a phellteroedd teithio ar sail y data a lwythwyd i fyny gan ysgolion. Egluro termau ac unedau
Crynodeb o'r canlyniadauHamad town secondary schoolCentralBahrainYr holl ysgolion
Dwysedd yr allyriad (g/km)75.575.5103.582.9
Nifer adroddwyr 353513636446
Pellter cymedrig i'r ysgol (km)8.18.17.56.7
CO2 a allyrrir dros y pellteroedd a adroddir ar y cyd (kg)21.321.310520094.2
CO2 fesul adroddwr fesul blwyddyn (190 diwrnod, kg)232232293210

Cymharu disgyblion a staff yr ysgol

Mae'r ffigwr yn dangos amcangyfrifon ar ddwysedd allyriadau CO2 ac amcangyfrif o'r cyfanswm CO2 a allyrrir bob blwyddyn ar y ffordd i'r ysgol fesul person ar gyfer disgyblion a staff yr ysgol. Egluro termau ac unedau
Dwysedd allyriadau CO2g/kmCO2 fesul adroddwr
(190 diwrnod, kg)
kg

Hamad town secondary school

Disgyblion(34)
71 
210
Staff yr ysgol(1)
133 
960

Central

Disgyblion(34)
71 
210
Staff yr ysgol(1)
133 
960

Bahrain

Disgyblion(131)
102 
285
Staff yr ysgol(5)
144 
505

Yr holl ysgolion

Disgyblion(35141)
81 
198
Staff yr ysgol(1305)
106 
514