Co2nnect.org - CO2 on the way to school
All participants»Finland»Länsi-Suomen lääni»Piispanlähde Comprehensive school»

Summary

Mae'r tabl hwn yn dangos amcangyfrifon o allyriadau CO2 a phellteroedd teithio ar sail y data a lwythwyd i fyny gan ysgolion. Egluro termau ac unedau
Crynodeb o'r canlyniadauPiispanlähde Comprehensive schoolLänsi-Suomen lääniFinlandYr holl ysgolion
Dwysedd yr allyriad (g/km)37.574.766.482.9
Nifer adroddwyr 115631191136444
Pellter cymedrig i'r ysgol (km)23.68.76.7
CO2 a allyrrir dros y pellteroedd a adroddir ar y cyd (kg)8.7171.11101.520087.2
CO2 fesul adroddwr fesul blwyddyn (190 diwrnod, kg)29103219209

Cymharu disgyblion a staff yr ysgol

Mae'r ffigwr yn dangos amcangyfrifon ar ddwysedd allyriadau CO2 ac amcangyfrif o'r cyfanswm CO2 a allyrrir bob blwyddyn ar y ffordd i'r ysgol fesul person ar gyfer disgyblion a staff yr ysgol. Egluro termau ac unedau
Dwysedd allyriadau CO2g/kmCO2 fesul adroddwr
(190 diwrnod, kg)
kg

Piispanlähde Comprehensive school

Disgyblion(115)
38 
29
Staff yr ysgol(0)
0 
0

Länsi-Suomen lääni

Disgyblion(585)
50 
54
Staff yr ysgol(46)
138 
731

Finland

Disgyblion(1794)
62 
201
Staff yr ysgol(117)
114 
499

Yr holl ysgolion

Disgyblion(35140)
81 
198
Staff yr ysgol(1304)
106 
514