Co2nnect.org - CO2 on the way to school
All participants»Romania»Cluj»Scoala cu clasele I-VIII Avram Iancu»

Summary

Mae'r tabl hwn yn dangos amcangyfrifon o allyriadau CO2 a phellteroedd teithio ar sail y data a lwythwyd i fyny gan ysgolion. Egluro termau ac unedau
Crynodeb o'r canlyniadauScoala cu clasele I-VIII Avram IancuClujRomaniaYr holl ysgolion
Dwysedd yr allyriad (g/km)52.367.865.782.6
Nifer adroddwyr 463196725636417
Pellter cymedrig i'r ysgol (km)3.74.75.66.6
CO2 a allyrrir dros y pellteroedd a adroddir ar y cyd (kg)91021.1268519977.7
CO2 fesul adroddwr fesul blwyddyn (190 diwrnod, kg)74121141208

Cymharu disgyblion a staff yr ysgol

Mae'r ffigwr yn dangos amcangyfrifon ar ddwysedd allyriadau CO2 ac amcangyfrif o'r cyfanswm CO2 a allyrrir bob blwyddyn ar y ffordd i'r ysgol fesul person ar gyfer disgyblion a staff yr ysgol. Egluro termau ac unedau
Dwysedd allyriadau CO2g/kmCO2 fesul adroddwr
(190 diwrnod, kg)
kg

Scoala cu clasele I-VIII Avram Iancu

Disgyblion(45)
53 
76
Staff yr ysgol(1)
0 
0

Cluj

Disgyblion(3003)
67 
120
Staff yr ysgol(193)
83 
137

Romania

Disgyblion(6866)
65 
140
Staff yr ysgol(390)
82 
157

Yr holl ysgolion

Disgyblion(35115)
81 
197
Staff yr ysgol(1302)
106 
514