Co2nnect.org - CO2 on the way to school
Alle deltakere»Jordan»Al Balqa'»Abdulhafith alA'azab»

Oppsummering

Denne tabellen viser estimert CO2-utslipp og skoleveidistanse basert på bidrag fra skoler. Forklaring av begreper og enheter
Oppsummerte resultaterAbdulhafith alA'azabAl Balqa'JordanAlle skoler
Utslippsintensitet (g/km)088.689.182.6
Antall rapportører11347282936417
Gjennomsnittlig skoleveilengde (km)07.36.26.6
CO2-utslipp summert over rapporterte distanser (kg)0867.31567.519977.7
Gjennomsnittlig CO2-utslipp pr. rapportør i et skoleår (190 dager, kg)0245211208

Sammenligning av elever og skolepersonell

Denne figuren viser estimert CO2-utslipp intensitet og estimert gjennomsnittlig mengde CO2 som slippes ut i forbindelse med reise til og fra skolen (per person i løpet av et år) for elever og lærere. Forklaring av begreper og enheter
CO2-utslippsintensitetg/kmCO2 pr. rapportør
(190 dager, kg)
kg

Abdulhafith alA'azab

Elever(1)
0 
0
Skolepersonell(0)
0 
0

Al Balqa'

Elever(1328)
88 
241
Skolepersonell(19)
123 
474

Jordan

Elever(2792)
89 
209
Skolepersonell(37)
82 
298

Alle skoler

Elever(35115)
81 
197
Skolepersonell(1302)
106 
514