Co2nnect.org - CO2 on the way to school
All participants»Jordan»'Amman»baeader wady alser»

Summary

Mae'r tabl hwn yn dangos amcangyfrifon o allyriadau CO2 a phellteroedd teithio ar sail y data a lwythwyd i fyny gan ysgolion. Egluro termau ac unedau
Crynodeb o'r canlyniadaubaeader wady alser'AmmanJordanYr holl ysgolion
Dwysedd yr allyriad (g/km)77.893.689.182.9
Nifer adroddwyr 1111355282936446
Pellter cymedrig i'r ysgol (km)2.55.26.26.7
CO2 a allyrrir dros y pellteroedd a adroddir ar y cyd (kg)21.9659.91567.520094.2
CO2 fesul adroddwr fesul blwyddyn (190 diwrnod, kg)75185211210

Cymharu disgyblion a staff yr ysgol

Mae'r ffigwr yn dangos amcangyfrifon ar ddwysedd allyriadau CO2 ac amcangyfrif o'r cyfanswm CO2 a allyrrir bob blwyddyn ar y ffordd i'r ysgol fesul person ar gyfer disgyblion a staff yr ysgol. Egluro termau ac unedau
Dwysedd allyriadau CO2g/kmCO2 fesul adroddwr
(190 diwrnod, kg)
kg

baeader wady alser

Disgyblion(110)
77 
73
Staff yr ysgol(1)
110 
251

'Amman

Disgyblion(1338)
94 
186
Staff yr ysgol(17)
85 
120

Jordan

Disgyblion(2792)
89 
209
Staff yr ysgol(37)
82 
298

Yr holl ysgolion

Disgyblion(35141)
81 
198
Staff yr ysgol(1305)
106 
514