Co2nnect.org - CO2 on the way to school
All participants»Romania»Mureș»Gimnaziul Liviu Rebreanu»

Summary

Mae'r tabl hwn yn dangos amcangyfrifon o allyriadau CO2 a phellteroedd teithio ar sail y data a lwythwyd i fyny gan ysgolion. Egluro termau ac unedau
Crynodeb o'r canlyniadauGimnaziul Liviu RebreanuMureșRomaniaYr holl ysgolion
Dwysedd yr allyriad (g/km)51.86865.782.9
Nifer adroddwyr 1581548725636443
Pellter cymedrig i'r ysgol (km)1.465.66.7
CO2 a allyrrir dros y pellteroedd a adroddir ar y cyd (kg)11.3626.7268520087.2
CO2 fesul adroddwr fesul blwyddyn (190 diwrnod, kg)27154141209

Cymharu disgyblion a staff yr ysgol

Mae'r ffigwr yn dangos amcangyfrifon ar ddwysedd allyriadau CO2 ac amcangyfrif o'r cyfanswm CO2 a allyrrir bob blwyddyn ar y ffordd i'r ysgol fesul person ar gyfer disgyblion a staff yr ysgol. Egluro termau ac unedau
Dwysedd allyriadau CO2g/kmCO2 fesul adroddwr
(190 diwrnod, kg)
kg

Gimnaziul Liviu Rebreanu

Disgyblion(153)
50 
24
Staff yr ysgol(5)
61 
137

Mureș

Disgyblion(1472)
68 
154
Staff yr ysgol(76)
78 
160

Romania

Disgyblion(6866)
65 
140
Staff yr ysgol(390)
82 
157

Yr holl ysgolion

Disgyblion(35139)
81 
198
Staff yr ysgol(1304)
106 
514