Co2nnect.org - CO2 on the way to school
Alla deltagare»Romania»Mureș»Gimnaziul Liviu Rebreanu»

Summary

Den här tabellen visar uppskattade koldioxidutsläpp baserat på de data om skolvägens längd som rapporterats in. Förklaringar av termer och enheter
Sammanfattning av resultatGimnaziul Liviu RebreanuMureșRomaniaAlla skolor
Utsläppsintensitet (g/km)51.86865.782.9
Antal reportrar1581548725636443
Medellängd skolväg (km)1.465.66.7
Koldioxidutsläpp, avstånd till skolan indelat i intervall (i antal kg)11.3626.7268520087.2
Koldioxidutsläpp per rapportör per år (190 dagar, i antal kg)27154141209

Jämför elever och skolpersonal

Den här kurvan visar uppskattade värden för intensitet av koldioxidutsläpp från skoltransport per person, för elever och lärare. Förklaringar av termer och enheter
CO2-utsläppsintensitetg/kmKoldioxidutsläpp per rapportör
(190 dagar, i antal kg)
kg

Gimnaziul Liviu Rebreanu

Elever(153)
50 
24
School staff(5)
61 
137

Mureș

Elever(1472)
68 
154
School staff(76)
78 
160

Romania

Elever(6866)
65 
140
School staff(390)
82 
157

Alla skolor

Elever(35139)
81 
198
School staff(1304)
106 
514