Co2nnect.org - CO2 on the way to school
All participants»Jordan»Al Balqa'»اسماء بنت ابي بكر»

Summary

Mae'r tabl hwn yn dangos amcangyfrifon o allyriadau CO2 a phellteroedd teithio ar sail y data a lwythwyd i fyny gan ysgolion. Egluro termau ac unedau
Crynodeb o'r canlyniadauاسماء بنت ابي بكرAl Balqa'JordanYr holl ysgolion
Dwysedd yr allyriad (g/km)2.788.689.182.8
Nifer adroddwyr201347282935922
Pellter cymedrig i'r ysgol (km)0.37.36.26.6
CO2 a allyrrir dros y pellteroedd a adroddir ar y cyd (kg)0867.31567.519491.3
CO2 fesul adroddwr fesul blwyddyn (190 diwrnod, kg)1245211206

Cymharu disgyblion a staff yr ysgol

Mae'r ffigwr yn dangos amcangyfrifon ar ddwysedd allyriadau CO2 ac amcangyfrif o'r cyfanswm CO2 a allyrrir bob blwyddyn ar y ffordd i'r ysgol fesul person ar gyfer disgyblion a staff yr ysgol. Egluro termau ac unedau
Dwysedd allyriadau CO2g/kmCO2 fesul adroddwr
(190 diwrnod, kg)
kg

اسماء بنت ابي بكر

Disgyblion(16)
6 
1
Staff yr ysgol(4)
0 
0

Al Balqa'

Disgyblion(1328)
88 
241
Staff yr ysgol(19)
123 
474

Jordan

Disgyblion(2792)
89 
209
Staff yr ysgol(37)
82 
298

Yr holl ysgolion

Disgyblion(34632)
81 
195
Staff yr ysgol(1290)
107 
515