Co2nnect.org - CO2 on the way to school
Alla deltagare»Jordan»Al Balqa'»اسماء بنت ابي بكر»

Summary

Den här tabellen visar uppskattade koldioxidutsläpp baserat på de data om skolvägens längd som rapporterats in. Förklaringar av termer och enheter
Sammanfattning av resultatاسماء بنت ابي بكرAl Balqa'JordanAlla skolor
Utsläppsintensitet (g/km)2.788.689.182.8
Antal reportrar201347282935922
Medellängd skolväg (km)0.37.36.26.6
Koldioxidutsläpp, avstånd till skolan indelat i intervall (i antal kg)0867.31567.519491.3
Koldioxidutsläpp per rapportör per år (190 dagar, i antal kg)1245211206

Jämför elever och skolpersonal

Den här kurvan visar uppskattade värden för intensitet av koldioxidutsläpp från skoltransport per person, för elever och lärare. Förklaringar av termer och enheter
CO2-utsläppsintensitetg/kmKoldioxidutsläpp per rapportör
(190 dagar, i antal kg)
kg

اسماء بنت ابي بكر

Elever(16)
6 
1
Skolpersonal(4)
0 
0

Al Balqa'

Elever(1328)
88 
241
Skolpersonal(19)
123 
474

Jordan

Elever(2792)
89 
209
Skolpersonal(37)
82 
298

Alla skolor

Elever(34632)
81 
195
Skolpersonal(1290)
107 
515