Co2nnect.org - CO2 on the way to school
All participants»Jordan»'Amman»ذات النطاقين الثانوية للبنات»

Summary

Mae'r tabl hwn yn dangos amcangyfrifon o allyriadau CO2 a phellteroedd teithio ar sail y data a lwythwyd i fyny gan ysgolion. Egluro termau ac unedau
Crynodeb o'r canlyniadauذات النطاقين الثانوية للبنات'AmmanJordanYr holl ysgolion
Dwysedd yr allyriad (g/km)80.193.689.182.6
Nifer adroddwyr 471355282936404
Pellter cymedrig i'r ysgol (km)4.55.26.26.6
CO2 a allyrrir dros y pellteroedd a adroddir ar y cyd (kg)17.1659.91567.519971.1
CO2 fesul adroddwr fesul blwyddyn (190 diwrnod, kg)138185211208

Cymharu disgyblion a staff yr ysgol

Mae'r ffigwr yn dangos amcangyfrifon ar ddwysedd allyriadau CO2 ac amcangyfrif o'r cyfanswm CO2 a allyrrir bob blwyddyn ar y ffordd i'r ysgol fesul person ar gyfer disgyblion a staff yr ysgol. Egluro termau ac unedau
Dwysedd allyriadau CO2g/kmCO2 fesul adroddwr
(190 diwrnod, kg)
kg

ذات النطاقين الثانوية للبنات

Disgyblion(44)
81 
145
Staff yr ysgol(3)
39 
35

'Amman

Disgyblion(1338)
94 
186
Staff yr ysgol(17)
85 
120

Jordan

Disgyblion(2792)
89 
209
Staff yr ysgol(37)
82 
298

Yr holl ysgolion

Disgyblion(35105)
81 
197
Staff yr ysgol(1299)
106 
514