Co2nnect.org - CO2 on the way to school
All participants»Romania»Cluj»IULIU HATIEGANU»

Summary

Mae'r tabl hwn yn dangos amcangyfrifon o allyriadau CO2 a phellteroedd teithio ar sail y data a lwythwyd i fyny gan ysgolion. Egluro termau ac unedau
Crynodeb o'r canlyniadauIULIU HATIEGANUClujRomaniaYr holl ysgolion
Dwysedd yr allyriad (g/km)33.267.865.782.8
Nifer adroddwyr1443196725635922
Pellter cymedrig i'r ysgol (km)2.84.75.66.6
CO2 a allyrrir dros y pellteroedd a adroddir ar y cyd (kg)13.61021.1268519491.3
CO2 fesul adroddwr fesul blwyddyn (190 diwrnod, kg)36121141206

Cymharu disgyblion a staff yr ysgol

Mae'r ffigwr yn dangos amcangyfrifon ar ddwysedd allyriadau CO2 ac amcangyfrif o'r cyfanswm CO2 a allyrrir bob blwyddyn ar y ffordd i'r ysgol fesul person ar gyfer disgyblion a staff yr ysgol. Egluro termau ac unedau
Dwysedd allyriadau CO2g/kmCO2 fesul adroddwr
(190 diwrnod, kg)
kg

IULIU HATIEGANU

Disgyblion(142)
33 
36
Staff yr ysgol(2)
0 
0

Cluj

Disgyblion(3003)
67 
120
Staff yr ysgol(193)
83 
137

Romania

Disgyblion(6866)
65 
140
Staff yr ysgol(390)
82 
157

Yr holl ysgolion

Disgyblion(34632)
81 
195
Staff yr ysgol(1290)
107 
515