Co2nnect.org - CO2 on the way to school
All participants»Romania»Mureș»SCOALA GENERALA " S. ILLYES LAJOS"»

Summary

Mae'r tabl hwn yn dangos amcangyfrifon o allyriadau CO2 a phellteroedd teithio ar sail y data a lwythwyd i fyny gan ysgolion. Egluro termau ac unedau
Crynodeb o'r canlyniadauSCOALA GENERALA " S. ILLYES LAJOS"MureșRomaniaYr holl ysgolion
Dwysedd yr allyriad (g/km)1106865.782.8
Nifer adroddwyr21548725635979
Pellter cymedrig i'r ysgol (km)165.66.6
CO2 a allyrrir dros y pellteroedd a adroddir ar y cyd (kg)0.2626.7268519536.3
CO2 fesul adroddwr fesul blwyddyn (190 diwrnod, kg)42154141206

Cymharu disgyblion a staff yr ysgol

Mae'r ffigwr yn dangos amcangyfrifon ar ddwysedd allyriadau CO2 ac amcangyfrif o'r cyfanswm CO2 a allyrrir bob blwyddyn ar y ffordd i'r ysgol fesul person ar gyfer disgyblion a staff yr ysgol. Egluro termau ac unedau
Dwysedd allyriadau CO2g/kmCO2 fesul adroddwr
(190 diwrnod, kg)
kg

SCOALA GENERALA " S. ILLYES LAJOS"

Disgyblion(0)
0 
0
Staff yr ysgol(2)
110 
42

Mureș

Disgyblion(1472)
68 
154
Staff yr ysgol(76)
78 
160

Romania

Disgyblion(6866)
65 
140
Staff yr ysgol(390)
82 
157

Yr holl ysgolion

Disgyblion(34689)
81 
195
Staff yr ysgol(1290)
107 
515