Co2nnect.org - CO2 on the way to school
All participants»Spain»Illes Balears»IES Maria Àngels Cardona»

Summary

Ta tabela kaže predvidevane izpuste CO2 in razdalje potovanj na osnovi podatkov, ki so jih naložile šole. Razlaga terminov in enot
Skupek rezultatovIES Maria Àngels CardonaIlles BalearsSpainVse šole
Intenzivnost izpusta (g/km)65108.9106.782.8
Št. poročevalcev3636572535921
Najkrajša pot do šole (km)1.62.73.46.6
CO2 izpusti na skupne poročane razdalje (kg)3.7106.8260.519489.4
CO2 na poročevalca na leto (190 dni, kg)39111137206

Primerjava med učenci in zaposlenimi v šoli

Ta številka kaže predvidevano intenziteto izpustov CO2 in predvidevano letno količino izpuščenega CO2 na šolsko pot, na osebo za učence in uslužbence šole. Razlaga terminov in enot
Intenzivnost izpustov CO2g/kmCO2 na poročevalca
(190 dni, kg)
kg

IES Maria Àngels Cardona

Učenci(36)
65 
39
Šolski uslužbenci(0)
0 
0

Illes Balears

Učenci(334)
111 
104
Šolski uslužbenci(31)
97 
183

Spain

Učenci(692)
108 
133
Šolski uslužbenci(33)
96 
201

Vse šole

Učenci(34631)
81 
195
Šolski uslužbenci(1290)
107 
515