Co2nnect.org - CO2 on the way to school
All participants»Jordan»Al Balqa'»beuoda al thanoua»

Summary

Ta tabela kaže predvidevane izpuste CO2 in razdalje potovanj na osnovi podatkov, ki so jih naložile šole. Razlaga terminov in enot
Skupek rezultatovbeuoda al thanouaAl Balqa'JordanVse šole
Intenzivnost izpusta (g/km)73.988.689.182.8
Št. poročevalcev791347282935922
Najkrajša pot do šole (km)27.36.26.6
CO2 izpusti na skupne poročane razdalje (kg)11.5867.31567.519491.3
CO2 na poročevalca na leto (190 dni, kg)55245211206

Primerjava med učenci in zaposlenimi v šoli

Ta številka kaže predvidevano intenziteto izpustov CO2 in predvidevano letno količino izpuščenega CO2 na šolsko pot, na osebo za učence in uslužbence šole. Razlaga terminov in enot
Intenzivnost izpustov CO2g/kmCO2 na poročevalca
(190 dni, kg)
kg

beuoda al thanoua

Učenci(78)
73 
54
Šolski uslužbenci(1)
133 
152

Al Balqa'

Učenci(1328)
88 
241
Šolski uslužbenci(19)
123 
474

Jordan

Učenci(2792)
89 
209
Šolski uslužbenci(37)
82 
298

Vse šole

Učenci(34632)
81 
195
Šolski uslužbenci(1290)
107 
515