Co2nnect.org - CO2 on the way to school
All participants»Jordan»'Amman»hafsa bint omar»

Summary

Mae'r tabl hwn yn dangos amcangyfrifon o allyriadau CO2 a phellteroedd teithio ar sail y data a lwythwyd i fyny gan ysgolion. Egluro termau ac unedau
Crynodeb o'r canlyniadauhafsa bint omar'AmmanJordanYr holl ysgolion
Dwysedd yr allyriad (g/km)13393.689.182.6
Nifer adroddwyr 11355282936390
Pellter cymedrig i'r ysgol (km)35.26.26.6
CO2 a allyrrir dros y pellteroedd a adroddir ar y cyd (kg)0.4659.91567.519962.8
CO2 fesul adroddwr fesul blwyddyn (190 diwrnod, kg)152185211208

Cymharu disgyblion a staff yr ysgol

Mae'r ffigwr yn dangos amcangyfrifon ar ddwysedd allyriadau CO2 ac amcangyfrif o'r cyfanswm CO2 a allyrrir bob blwyddyn ar y ffordd i'r ysgol fesul person ar gyfer disgyblion a staff yr ysgol. Egluro termau ac unedau
Dwysedd allyriadau CO2g/kmCO2 fesul adroddwr
(190 diwrnod, kg)
kg

hafsa bint omar

Disgyblion(1)
133 
152
Staff yr ysgol(0)
0 
0

'Amman

Disgyblion(1338)
94 
186
Staff yr ysgol(17)
85 
120

Jordan

Disgyblion(2792)
89 
209
Staff yr ysgol(37)
82 
298

Yr holl ysgolion

Disgyblion(35091)
81 
197
Staff yr ysgol(1299)
106 
514