Co2nnect.org - CO2 on the way to school
All participants»Jordan»'Amman»al jamaa secondery school»

Summary

Mae'r tabl hwn yn dangos amcangyfrifon o allyriadau CO2 a phellteroedd teithio ar sail y data a lwythwyd i fyny gan ysgolion. Egluro termau ac unedau
Crynodeb o'r canlyniadaual jamaa secondery school'AmmanJordanYr holl ysgolion
Dwysedd yr allyriad (g/km)17093.689.182.8
Nifer adroddwyr 11355282936233
Pellter cymedrig i'r ysgol (km)75.26.26.6
CO2 a allyrrir dros y pellteroedd a adroddir ar y cyd (kg)1.2659.91567.519769.7
CO2 fesul adroddwr fesul blwyddyn (190 diwrnod, kg)452185211207

Cymharu disgyblion a staff yr ysgol

Mae'r ffigwr yn dangos amcangyfrifon ar ddwysedd allyriadau CO2 ac amcangyfrif o'r cyfanswm CO2 a allyrrir bob blwyddyn ar y ffordd i'r ysgol fesul person ar gyfer disgyblion a staff yr ysgol. Egluro termau ac unedau
Dwysedd allyriadau CO2g/kmCO2 fesul adroddwr
(190 diwrnod, kg)
kg

al jamaa secondery school

Disgyblion(1)
170 
452
Staff yr ysgol(0)
0 
0

'Amman

Disgyblion(1338)
94 
186
Staff yr ysgol(17)
85 
120

Jordan

Disgyblion(2792)
89 
209
Staff yr ysgol(37)
82 
298

Yr holl ysgolion

Disgyblion(34936)
81 
196
Staff yr ysgol(1297)
106 
514