Co2nnect.org - CO2 on the way to school
All participants»Jordan»'Amman»al jamaa secondery school»

Summary

Ta tabela kaže predvidevane izpuste CO2 in razdalje potovanj na osnovi podatkov, ki so jih naložile šole. Razlaga terminov in enot
Skupek rezultatoval jamaa secondery school'AmmanJordanVse šole
Intenzivnost izpusta (g/km)17093.689.182.8
Št. poročevalcev11355282936080
Najkrajša pot do šole (km)75.26.26.6
CO2 izpusti na skupne poročane razdalje (kg)1.2659.91567.519578.9
CO2 na poročevalca na leto (190 dni, kg)452185211206

Primerjava med učenci in zaposlenimi v šoli

Ta številka kaže predvidevano intenziteto izpustov CO2 in predvidevano letno količino izpuščenega CO2 na šolsko pot, na osebo za učence in uslužbence šole. Razlaga terminov in enot
Intenzivnost izpustov CO2g/kmCO2 na poročevalca
(190 dni, kg)
kg

al jamaa secondery school

Učenci(1)
170 
452
Šolski uslužbenci(0)
0 
0

'Amman

Učenci(1338)
94 
186
Šolski uslužbenci(17)
85 
120

Jordan

Učenci(2792)
89 
209
Šolski uslužbenci(37)
82 
298

Vse šole

Učenci(34788)
81 
195
Šolski uslužbenci(1292)
107 
515