Co2nnect.org - CO2 on the way to school
All participants»Malaysia»Kedah»SEKOLAH KEBANGSAAN AIR MERAH»

Summary

Mae'r tabl hwn yn dangos amcangyfrifon o allyriadau CO2 a phellteroedd teithio ar sail y data a lwythwyd i fyny gan ysgolion. Egluro termau ac unedau
Crynodeb o'r canlyniadauSEKOLAH KEBANGSAAN AIR MERAHKedahMalaysiaYr holl ysgolion
Dwysedd yr allyriad (g/km)119.193.494.282.8
Nifer adroddwyr9238861500036040
Pellter cymedrig i'r ysgol (km)2.84.54.66.6
CO2 a allyrrir dros y pellteroedd a adroddir ar y cyd (kg)311634.16483.419557.2
CO2 fesul adroddwr fesul blwyddyn (190 diwrnod, kg)128160164206

Cymharu disgyblion a staff yr ysgol

Mae'r ffigwr yn dangos amcangyfrifon ar ddwysedd allyriadau CO2 ac amcangyfrif o'r cyfanswm CO2 a allyrrir bob blwyddyn ar y ffordd i'r ysgol fesul person ar gyfer disgyblion a staff yr ysgol. Egluro termau ac unedau
Dwysedd allyriadau CO2g/kmCO2 fesul adroddwr
(190 diwrnod, kg)
kg

SEKOLAH KEBANGSAAN AIR MERAH

Disgyblion(92)
119 
128
Staff yr ysgol(0)
0 
0

Kedah

Disgyblion(3666)
84 
120
Staff yr ysgol(220)
126 
830

Malaysia

Disgyblion(14740)
92 
154
Staff yr ysgol(260)
126 
752

Yr holl ysgolion

Disgyblion(34748)
81 
195
Staff yr ysgol(1292)
107 
515