Co2nnect.org - CO2 on the way to school
All participants»Malaysia»Kedah»SJK(T) LADANG PADANG MEIHA»

Summary

Mae'r tabl hwn yn dangos amcangyfrifon o allyriadau CO2 a phellteroedd teithio ar sail y data a lwythwyd i fyny gan ysgolion. Egluro termau ac unedau
Crynodeb o'r canlyniadauSJK(T) LADANG PADANG MEIHAKedahMalaysiaYr holl ysgolion
Dwysedd yr allyriad (g/km)98.493.494.281.6
Nifer adroddwyr4638861500035802
Pellter cymedrig i'r ysgol (km)3.54.54.66.1
CO2 a allyrrir dros y pellteroedd a adroddir ar y cyd (kg)15.71634.16483.417850.2
CO2 fesul adroddwr fesul blwyddyn (190 diwrnod, kg)130160164189

Cymharu disgyblion a staff yr ysgol

Mae'r ffigwr yn dangos amcangyfrifon ar ddwysedd allyriadau CO2 ac amcangyfrif o'r cyfanswm CO2 a allyrrir bob blwyddyn ar y ffordd i'r ysgol fesul person ar gyfer disgyblion a staff yr ysgol. Egluro termau ac unedau
Dwysedd allyriadau CO2g/kmCO2 fesul adroddwr
(190 diwrnod, kg)
kg

SJK(T) LADANG PADANG MEIHA

Disgyblion(46)
98 
130
Staff yr ysgol(0)
0 
0

Kedah

Disgyblion(3666)
84 
120
Staff yr ysgol(220)
126 
830

Malaysia

Disgyblion(14740)
92 
154
Staff yr ysgol(260)
126 
752

Yr holl ysgolion

Disgyblion(34517)
80 
182
Staff yr ysgol(1285)
108 
402