Co2nnect.org - CO2 on the way to school
All participants»Malaysia»Pulau Pinang»S.K. Sungai Nibong»

Summary

Mae'r tabl hwn yn dangos amcangyfrifon o allyriadau CO2 a phellteroedd teithio ar sail y data a lwythwyd i fyny gan ysgolion. Egluro termau ac unedau
Crynodeb o'r canlyniadauS.K. Sungai NibongPulau PinangMalaysiaYr holl ysgolion
Dwysedd yr allyriad (g/km)76.791.594.282.8
Nifer adroddwyr4073621500036039
Pellter cymedrig i'r ysgol (km)1.54.44.66.6
CO2 a allyrrir dros y pellteroedd a adroddir ar y cyd (kg)4.72960.56483.419557.2
CO2 fesul adroddwr fesul blwyddyn (190 diwrnod, kg)45153164206

Cymharu disgyblion a staff yr ysgol

Mae'r ffigwr yn dangos amcangyfrifon ar ddwysedd allyriadau CO2 ac amcangyfrif o'r cyfanswm CO2 a allyrrir bob blwyddyn ar y ffordd i'r ysgol fesul person ar gyfer disgyblion a staff yr ysgol. Egluro termau ac unedau
Dwysedd allyriadau CO2g/kmCO2 fesul adroddwr
(190 diwrnod, kg)
kg

S.K. Sungai Nibong

Disgyblion(40)
77 
45
Staff yr ysgol(0)
0 
0

Pulau Pinang

Disgyblion(7355)
91 
153
Staff yr ysgol(7)
117 
377

Malaysia

Disgyblion(14740)
92 
154
Staff yr ysgol(260)
126 
752

Yr holl ysgolion

Disgyblion(34747)
81 
195
Staff yr ysgol(1292)
107 
515