Co2nnect.org - CO2 on the way to school
All participants»Denmark»Midtjylland»Rask Mølle Skole»

Summary

Mae'r tabl hwn yn dangos amcangyfrifon o allyriadau CO2 a phellteroedd teithio ar sail y data a lwythwyd i fyny gan ysgolion. Egluro termau ac unedau
Crynodeb o'r canlyniadauRask Mølle SkoleMidtjyllandDenmarkYr holl ysgolion
Dwysedd yr allyriad (g/km)123.873.163.182.6
Nifer adroddwyr 87719736392
Pellter cymedrig i'r ysgol (km)8.66.96.46.6
CO2 a allyrrir dros y pellteroedd a adroddir ar y cyd (kg)8.538.679.219964.7
CO2 fesul adroddwr fesul blwyddyn (190 diwrnod, kg)406191153208

Cymharu disgyblion a staff yr ysgol

Mae'r ffigwr yn dangos amcangyfrifon ar ddwysedd allyriadau CO2 ac amcangyfrif o'r cyfanswm CO2 a allyrrir bob blwyddyn ar y ffordd i'r ysgol fesul person ar gyfer disgyblion a staff yr ysgol. Egluro termau ac unedau
Dwysedd allyriadau CO2g/kmCO2 fesul adroddwr
(190 diwrnod, kg)
kg

Rask Mølle Skole

Disgyblion(7)
122 
392
Staff yr ysgol(1)
133 
505

Midtjylland

Disgyblion(74)
70 
178
Staff yr ysgol(3)
130 
497

Denmark

Disgyblion(188)
62 
146
Staff yr ysgol(9)
81 
299

Yr holl ysgolion

Disgyblion(35093)
81 
197
Staff yr ysgol(1299)
106 
514