Co2nnect.org - CO2 on the way to school
All participants»United Kingdom»Shropshire»Adcote School»

Summary

Mae'r tabl hwn yn dangos amcangyfrifon o allyriadau CO2 a phellteroedd teithio ar sail y data a lwythwyd i fyny gan ysgolion. Egluro termau ac unedau
Crynodeb o'r canlyniadauAdcote SchoolShropshireUnited KingdomYr holl ysgolion
Dwysedd yr allyriad (g/km)120.1126.4113.882.6
Nifer adroddwyr 2112953036392
Pellter cymedrig i'r ysgol (km)196.43.36.6
CO2 a allyrrir dros y pellteroedd a adroddir ar y cyd (kg)48103.7199.919964.7
CO2 fesul adroddwr fesul blwyddyn (190 diwrnod, kg)868306143208

Cymharu disgyblion a staff yr ysgol

Mae'r ffigwr yn dangos amcangyfrifon ar ddwysedd allyriadau CO2 ac amcangyfrif o'r cyfanswm CO2 a allyrrir bob blwyddyn ar y ffordd i'r ysgol fesul person ar gyfer disgyblion a staff yr ysgol. Egluro termau ac unedau
Dwysedd allyriadau CO2g/kmCO2 fesul adroddwr
(190 diwrnod, kg)
kg

Adcote School

Disgyblion(7)
111 
800
Staff yr ysgol(14)
125 
902

Shropshire

Disgyblion(112)
128 
225
Staff yr ysgol(17)
123 
836

United Kingdom

Disgyblion(510)
112 
119
Staff yr ysgol(20)
124 
769

Yr holl ysgolion

Disgyblion(35093)
81 
197
Staff yr ysgol(1299)
106 
514