Co2nnect.org - CO2 on the way to school
Alle deltakere»Storbritannia»Shropshire»Adcote School»

Oppsummering

Denne tabellen viser estimert CO2-utslipp og skoleveidistanse basert på bidrag fra skoler. Forklaring av begreper og enheter
Oppsummerte resultaterAdcote SchoolShropshireStorbritanniaAlle skoler
Utslippsintensitet (g/km)120.1126.4113.882.6
Antall rapportører2112953036392
Gjennomsnittlig skoleveilengde (km)196.43.36.6
CO2-utslipp summert over rapporterte distanser (kg)48103.7199.919964.7
Gjennomsnittlig CO2-utslipp pr. rapportør i et skoleår (190 dager, kg)868306143208

Sammenligning av elever og skolepersonell

Denne figuren viser estimert CO2-utslipp intensitet og estimert gjennomsnittlig mengde CO2 som slippes ut i forbindelse med reise til og fra skolen (per person i løpet av et år) for elever og lærere. Forklaring av begreper og enheter
CO2-utslippsintensitetg/kmCO2 pr. rapportør
(190 dager, kg)
kg

Adcote School

Elever(7)
111 
800
Skolepersonell(14)
125 
902

Shropshire

Elever(112)
128 
225
Skolepersonell(17)
123 
836

Storbritannia

Elever(510)
112 
119
Skolepersonell(20)
124 
769

Alle skoler

Elever(35093)
81 
197
Skolepersonell(1299)
106 
514