Co2nnect.org - CO2 on the way to school
All participants»United Kingdom»Shropshire»Adcote School»

Summary

Ta tabela kaže predvidevane izpuste CO2 in razdalje potovanj na osnovi podatkov, ki so jih naložile šole. Razlaga terminov in enot
Skupek rezultatovAdcote SchoolShropshireUnited KingdomVse šole
Intenzivnost izpusta (g/km)120.1126.4113.882.6
Št. poročevalcev 2112953036392
Najkrajša pot do šole (km)196.43.36.6
CO2 izpusti na skupne poročane razdalje (kg)48103.7199.919964.7
CO2 na poročevalca na leto (190 dni, kg)868306143208

Primerjava med učenci in zaposlenimi v šoli

Ta številka kaže predvidevano intenziteto izpustov CO2 in predvidevano letno količino izpuščenega CO2 na šolsko pot, na osebo za učence in uslužbence šole. Razlaga terminov in enot
Intenzivnost izpustov CO2 g/kmCO2 na poročevalca
(190 dni, kg)
kg

Adcote School

Učenci(7)
111 
800
Šolski uslužbenci(14)
125 
902

Shropshire

Učenci(112)
128 
225
Šolski uslužbenci(17)
123 
836

United Kingdom

Učenci(510)
112 
119
Šolski uslužbenci(20)
124 
769

Vse šole

Učenci(35093)
81 
197
Šolski uslužbenci(1299)
106 
514