Co2nnect.org - CO2 on the way to school
Alla deltagare»United Kingdom»Shropshire»Adcote School»

Summary

Den här tabellen visar uppskattade koldioxidutsläpp baserat på de data om skolvägens längd som rapporterats in. Förklaringar av termer och enheter
Sammanfattning av resultatAdcote SchoolShropshireUnited KingdomAlla skolor
Utsläppsintensitet (g/km)120.1126.4113.882.6
Antal reportrar2112953036392
Medellängd skolväg (km)196.43.36.6
Koldioxidutsläpp, avstånd till skolan indelat i intervall (i antal kg)48103.7199.919964.7
Koldioxidutsläpp per rapportör per år (190 dagar, i antal kg)868306143208

Jämför elever och skolpersonal

Den här kurvan visar uppskattade värden för intensitet av koldioxidutsläpp från skoltransport per person, för elever och lärare. Förklaringar av termer och enheter
CO2-utsläppsintensitetg/kmKoldioxidutsläpp per rapportör
(190 dagar, i antal kg)
kg

Adcote School

Elever(7)
111 
800
School staff(14)
125 
902

Shropshire

Elever(112)
128 
225
School staff(17)
123 
836

United Kingdom

Elever(510)
112 
119
School staff(20)
124 
769

Alla skolor

Elever(35093)
81 
197
School staff(1299)
106 
514