Co2nnect.org - CO2 on the way to school
All participants»Norway»Viken»Kongsberg videregående skole/Undervisningssted Tinus Olsen»

Summary

Mae'r tabl hwn yn dangos amcangyfrifon o allyriadau CO2 a phellteroedd teithio ar sail y data a lwythwyd i fyny gan ysgolion. Egluro termau ac unedau
Crynodeb o'r canlyniadauKongsberg videregående skole/Undervisningssted Tinus OlsenVikenNorwayYr holl ysgolion
Dwysedd yr allyriad (g/km)13365.691.782.6
Nifer adroddwyr 1314164436415
Pellter cymedrig i'r ysgol (km)4.57.619.56.6
CO2 a allyrrir dros y pellteroedd a adroddir ar y cyd (kg)0.6156.52944.119977.2
CO2 fesul adroddwr fesul blwyddyn (190 diwrnod, kg)227189681208

Cymharu disgyblion a staff yr ysgol

Mae'r ffigwr yn dangos amcangyfrifon ar ddwysedd allyriadau CO2 ac amcangyfrif o'r cyfanswm CO2 a allyrrir bob blwyddyn ar y ffordd i'r ysgol fesul person ar gyfer disgyblion a staff yr ysgol. Egluro termau ac unedau
Dwysedd allyriadau CO2g/kmCO2 fesul adroddwr
(190 diwrnod, kg)
kg

Kongsberg videregående skole/Undervisningssted Tinus Olsen

Disgyblion(0)
0 
0
Staff yr ysgol(1)
133 
227

Viken

Disgyblion(293)
53 
136
Staff yr ysgol(21)
129 
937

Norway

Disgyblion(1554)
89 
585
Staff yr ysgol(90)
108 
2334

Yr holl ysgolion

Disgyblion(35114)
81 
197
Staff yr ysgol(1301)
106 
515