Co2nnect.org - CO2 on the way to school
All participants»Norway»Akershus»Gjerdrum barneskole»

Summary

Mae'r tabl hwn yn dangos amcangyfrifon o allyriadau CO2 a phellteroedd teithio ar sail y data a lwythwyd i fyny gan ysgolion. Egluro termau ac unedau
Crynodeb o'r canlyniadauGjerdrum barneskoleAkershusNorwayYr holl ysgolion
Dwysedd yr allyriad (g/km)60.159.991.682.7
Nifer adroddwyr30170156736186
Pellter cymedrig i'r ysgol (km)8.89.619.36.6
CO2 a allyrrir dros y pellteroedd a adroddir ar y cyd (kg)15.897.42775.119613.2
CO2 fesul adroddwr fesul blwyddyn (190 diwrnod, kg)200218673206

Cymharu disgyblion a staff yr ysgol

Mae'r ffigwr yn dangos amcangyfrifon ar ddwysedd allyriadau CO2 ac amcangyfrif o'r cyfanswm CO2 a allyrrir bob blwyddyn ar y ffordd i'r ysgol fesul person ar gyfer disgyblion a staff yr ysgol. Egluro termau ac unedau
Dwysedd allyriadau CO2g/kmCO2 fesul adroddwr
(190 diwrnod, kg)
kg

Gjerdrum barneskole

Disgyblion(28)
30 
85
Staff yr ysgol(2)
183 
1808

Akershus

Disgyblion(151)
39 
121
Staff yr ysgol(19)
129 
983

Norway

Disgyblion(1482)
88 
571
Staff yr ysgol(85)
109 
2443

Yr holl ysgolion

Disgyblion(34893)
81 
195
Staff yr ysgol(1293)
107 
514