Co2nnect.org - CO2 on the way to school
All participants»Norway»Viken»Gjerdrum barneskole»

Summary

Mae'r tabl hwn yn dangos amcangyfrifon o allyriadau CO2 a phellteroedd teithio ar sail y data a lwythwyd i fyny gan ysgolion. Egluro termau ac unedau
Crynodeb o'r canlyniadauGjerdrum barneskoleVikenNorwayYr holl ysgolion
Dwysedd yr allyriad (g/km)60.165.691.882.6
Nifer adroddwyr 30314162136392
Pellter cymedrig i'r ysgol (km)8.87.619.76.6
CO2 a allyrrir dros y pellteroedd a adroddir ar y cyd (kg)15.8156.52931.619964.7
CO2 fesul adroddwr fesul blwyddyn (190 diwrnod, kg)200189687208

Cymharu disgyblion a staff yr ysgol

Mae'r ffigwr yn dangos amcangyfrifon ar ddwysedd allyriadau CO2 ac amcangyfrif o'r cyfanswm CO2 a allyrrir bob blwyddyn ar y ffordd i'r ysgol fesul person ar gyfer disgyblion a staff yr ysgol. Egluro termau ac unedau
Dwysedd allyriadau CO2g/kmCO2 fesul adroddwr
(190 diwrnod, kg)
kg

Gjerdrum barneskole

Disgyblion(28)
30 
85
Staff yr ysgol(2)
183 
1808

Viken

Disgyblion(293)
53 
136
Staff yr ysgol(21)
129 
937

Norway

Disgyblion(1533)
89 
591
Staff yr ysgol(88)
108 
2368

Yr holl ysgolion

Disgyblion(35093)
81 
197
Staff yr ysgol(1299)
106 
514